Opakowanie

Żywnościowe

 • Maszyny napełniające i zamykające
 • Pakowanie żywności
 • Formowanie
 • Pakowanie w atmosferze modyfikowanej (MAP)
 • Zamykanie tacek
 • Usuwanie skrawków folii

Nieżywnościowe

 • Maszyny wytwarzające poduszkę powietrzną
 • Opakowania konturowe
 • Jednostki napełniające i zamykające
 • Produkcja torebek papierowych
 • Redukcja objętości transportowanych wyrobów
 • Zamykanie tacek
 • Usuwanie skrawków folii

Maszyny napełniające i zamykające

Podczas butelkowania napojów, kosmetyków lub wyrobów farmaceutycznych, najpierw z butelki usunięte zostaje powietrze, a następnie jest ona napełniana, tak aby zapewnić wysoką jakość produktu dostarczanego do klienta. Maszyny używane w przemyśle spożywczym są w większości przypadków wykonane ze stali nierdzewnej.


Pakowanie żywności

Powietrze i tlen w nim zawarty mają negatywny wpływ na jakość i trwałość świeżej żywności. Z tego względu w wielu procesach konieczne jest usuwanie powietrza. Klasycznym zastosowaniem dla próżni w tej dziedzinie jest pakowanie próżniowe. Przed szczelnym zamknięciem opakowania, pompa próżniowa usuwa z niego powietrze. Pompy próżniowe są stosowane w wielu urządzeniach pakujących wykorzystywanych w przemyśle, takich jak maszyny komorowe, maszyny formujące, karuzele oraz maszyny pakujące na tackach.


Formowanie

Do formowania próżniowego potrzebna jest dodatkowa pompa, którą instaluje się po właściwej stronie maszyny.


Pakowanie w atmosferze modyfikowanej (MAP)

Ciśnienie występujące w otoczeniu oddziałuje mechanicznie na wyrób i może znacznie zmienić jego kształt. Z tego względu pakowanie w atmosferze modyfikowanej jest metodą najczęściej używaną w wielu zastosowaniach. W tym procesie produkty są pakowane w atmosferze modyfikowanej, a tlen jest usuwany. Produkt jest zamykany w opakowaniu konturowym i umieszczany w komorze próżniowej, gdzie usuwane jest z niego powietrze. Atmosfera modyfikowana zostaje wprowadzona do opakowania konturowego, a następnie opakowanie i produkt spożywczy są zabezpieczane folią ochronną. Dzięki zastosowaniu tej metody żywność zachowuje pierwotny kształt, a mięso utrzymuje swój czerwony, odpowiednio oddziałujący na klientów kolor — nawet po długotrwałym przechowywaniu.


Zamykanie tacek

 • Wytwarzanie próżni i szczelne zamknięcie torebki lub:
 • Wprowadzanie gazu obojętnego i szczelne zamknięcie torebki

Usuwanie skrawków folii

Odcinane paski folii zostają zassane do pojemnika przez wentylator promieniowy z serii CEVF. Zebrane paski folii mogą zostać przekazane do recyklingu.


Pozostałe aplikacje

 • Przekładanie
 • Dozowanie miękkiego lodu

Maszyny wytwarzające poduszkę powietrzną

Rurki foliowe są napełniane sprężonym powietrzem i zgrzewane w celu utworzenia poduszek. Poduszki te mogą być stosowane jako wypełnienie ochronne.


Opakowania blistrowe

Opakowania konturowe są często wykonywane z zastosowaniem próżni.


Urządzenia napełniające i zamykające

Maszyny komorowe

 • Wytwarzanie próżni i szczelne zamknięcie torebki
 • Wprowadzanie gazu obojętnego i następnie szczelne zamknięcie torebki

Prostownice rolkowe

 • Powietrze zostaje usunięte z narzędzia zamykającego, po czym — w razie potrzeby — wprowadzona zostaje atmosfera modyfikowana
 • Ostatnim etapem jest szczelne zamknięcie opakowania

Formowanie

Do formowania próżniowego potrzebna jest dodatkowa pompa, którą instaluje się po właściwej stronie maszyny.


Opakowania produktów nieżywnościowych

Podczas pakowania wyrobów, przed wykonaniem szczelnego zamknięcia używa się pompy próżniowej w celu usunięcia powietrza z opakowania. Odpowiednie opakowanie to najlepsze zabezpieczenie na czas transportu, umożliwiające wysyłkę do klienta wyrobów takich, jak części elektroniczne, wyroby farmaceutyczne itp. w warunkach aseptycznych i wolnych od kurzu.


Produkcja torebek papierowych

Seria L jest używana do składania torebek papierowych.


Redukcja objętości transportowanych wyrobów

Próżniowe pakowanie ubrań. Nowe ubrania są pakowane w folię termokurczliwą, dzięki czemu zajmują mało miejsca w pojazdach ciężarowych i pojemnikach.


Zamykanie tacek

 • Wytwarzanie próżni i szczelne zamknięcie torebki lub
 • Wprowadzanie gazu obojętnego i następnie szczelne zamknięcie torebki

Usuwanie skrawków folii

Odcinane paski folii zostają zassane do pojemnika przez wentylator promieniowy z serii CEVF. Zebrane paski folii mogą zostać przekazane do recyklingu.


Pozostałe zastosowania

 • Paletyzacja
 • Suszenie
 • Przytrzymywanie