Tworzywa sztuczne

  • Kalibracja
  • Bezstykowe obracanie folii plastikowej
  • Chłodzenie i suszenie plastików wytłaczanych
  • Odgazowywanie wytłaczarek
  • Odgazowywanie części gumowych
  • Osuszacze
  • Produkcja pianek EPS
  • Wytwarzanie sprężonego powietrza do spawania plastików
  • Pneumatyczne systemy transportowe
  • Produkcja materiałów kompozytowych

Kalibracja

Stopiony materiał wychodzący z wytłaczarki jest wprowadzany do form i musi być schłodzony i skalibrowany przy pomocy pompy próżniowej, która jest zoptymalizowana do przenoszenia wody.


Bezstykowe obracanie folii plastikowej

Folia plastikowa jest obracana na prętach obracających. Pręty obracające to perforowane rurki, przez które przepływa powietrze wytwarzające poduszki powietrzne, po których przesuwa się folia plastikowa nie dotykając ich powierzchni.


Chłodzenie i suszenie plastików wytłaczanych

Materiał wychodzący z wytłaczarki jest bardzo gorący i wymaga natychmiastowego schłodzenia sprężonym powietrzem lub wodą. W tym drugim przypadku dmuchawy bocznokanałowe służą do nadmuchowego osuszania plastiku.


Odgazowywanie wytłaczarek

W przypadku materiału z recyklingu pompy próżniowe usuwają powietrze, wilgoć oraz kleje ze stopionego plastiku. Usuwają one wszystkie substancje o niskiej masie cząsteczkowej w celu uzyskania optymalnej jakości, tzn. gładkiej powierzchni, wysokiej wytrzymałości, lepszych właściwości izolujących oraz niższego współczynnika odgazowania, dzięki czemu materiał z recyklingu ma taką samą jakość, jak materiał nowy.Odgazowywanie części gumowych

Urządzenia do produkcji części gumowych używanych w przemyśle samochodowym wymagają podciśnienia do usuwania gazu z form odlewniczych w celu eliminacji pęcherzy powietrza oraz przyspieszenia formowania masy gumowej.


Osuszacze

Plastikowe granulki są narażone na działanie różnych temperatur podczas przechowywania i transportu. Poprzez skraplanie wilgoci z atmosfery na powierzchni granulek możliwe jest wchłanianie wilgoci na skutek zjawiska kapilarnego, zależnie od pory roku, pogody oraz rodzaju plastiku. Warunkiem uzyskania wyrobów końcowych o wysokiej jakości jest nieprzekroczenie maksymalnej dopuszczalnej zawartości wilgoci w granulkach. W podstawowych systemach suszenie odbywa się z wykorzystaniem suszarek z powietrzem gorącym, natomiast zakłady o większej wydajności wykorzystują osuszacze z powietrzem suchym. W tym drugim przypadku (i w odróżnieniu od suszenia gorącym powietrzem) powietrze technologiczne przepływa w zamkniętym obwodzie oraz przez materiał (granulki lub proszek) w celu jego osuszenia. Odwilżacz (sito cząsteczkowe) ustawiony w obwodzie, w którym następuje przepływ zwrotny, usuwa wilgoć do atmosfery. W ten sposób możliwe jest zapewnienie ciągłego przepływu osuszonego wstępnie powietrza na trasie transportu do silosu suchego. Obieg powietrza zapewnia dmuchawa. Większość nowoczesnych osuszaczy ma dwa pojemniki ze środkiem osuszającym, dzięki czemu nie występuje konieczność przerywania procesu suszenia w celu regeneracji zawilgoconego środka osuszającego. Również regeneracja jest wykonywana z wykorzystaniem dmuchawy.


Produkcja pianek EPS

Wstępnie spienione kulki polistyrenowe są najpierw wprowadzane do formy przez dmuchawę bocznokanałową, a następnie poddawane działaniu ciśnienia z wykorzystaniem pary. Na koniec są one polimeryzowane i „spiekane” w uformowane części. Aby zapobiec odkształceniom podczas tego procesu, konieczne jest schłodzenie części. Podciśnienie przyłożone do tych części gwarantuje zachowanie przez nie kształtu oraz szybkie odparowanie wody. Ciepło wymagane do przeprowadzenia procesu odparowania pochodzi z formy i obrabianego przedmiotu, co przyspiesza chłodzenie.


Wytwarzanie sprężonego powietrza do spawania plastików

Zgrzewanie plastiku wymaga użycia gorącego powietrza o temperaturze rzędu 200–300°C, które jest wytwarzane w kasetach grzewczych. Następnie powietrze zostaje przyspieszone za pomocą dmuchawy bocznokanałowej i odprowadzone przez dyszę zgrzewającą.


Pneumatyczne systemy transportowe

Prasy i wytłaczarki do plastiku są zasilane automatycznie za pomocą dmuchaw lub pomp próżniowych. Rozróżnia się transportowanie za pomocą próżni oraz przy użyciu ciśnienia. W pierwszym przypadku dmuchawa wytwarza częściową próżnię w pojemniku z materiałem, a granulki są przenoszone wraz z powietrzem przepływającym przez rurociąg. Filtr zapobiega przedostawaniu się granulek do dmuchawy bocznokanałowej lub pompy próżniowej. Bardziej zaawansowane systemy transportu pneumatycznego składają się z dmuchawy sprężarkowej, zbiornika do przechowywania materiału, ciśnieniowego zbiornika transportowego (lub komórkowej śluzy kołowej) z podajnikiem materiału typu popychającego oraz, na końcu linii transportowej, pojemnika z filtrem do usuwania pyłów.


Produkcja materiałów kompozytowych

Materiały kompozytowe składają się z dwóch lub więcej różnych materiałów sklejonych ze sobą i ściśniętych w worku foliowym za pomocą próżni.