Żywność i napoje

 • Napełnianie butelek
 • Produkcja czekolady
 • Czyszczenie warzyw
 • Palenie kawy
 • Przetwórstwo mleczne
 • Odpowietrzanie wód mineralnych
 • Dezodoryzacja olejów sałatkowych i tłuszczów
 • Jednostki filtracyjne
 • Napowietrzanie stawów rybnych i krewetkowych
 • Konserwacja żywności
 • Suszenie szynek
 • Nawilżanie tytoniu
 • Systemy udojowe
 • Przetwórstwo i pakowanie mięsa
 • Przetwórstwo drobiu
 • Próżniowe urządzenia krojące
 • Sterylizacja

Napełnianie butelek

Zawartość resztkowa tlenu w butelkowanym piwie musi być utrzymana na najniższym możliwym poziomie. W tym celu browary stosują dwie różne metody, osobno lub łącznie:
Butelki są przepłukiwane CO2 i napełniane piwem przy użyciu napełniacza z długą rurką. W tym przypadku rurka napełniacza jest wkładana do butelki, a butelka jest płukana dwutlenkiem węgla przed rozpoczęciem napełniania. Ta metoda wiąże się ze zużyciem stosunkowo dużej ilości dwutlenku węgla.
Z butelek usuwane jest powietrze, a następnie są one płukane dwutlenkiem węgla. Ta metoda znacznie ogranicza zużycie dwutlenku węgla, ponieważ większość tlenu jest już usunięta.
Poprzez ograniczenie zużycia cieczy uszczelniającej, systemy cyrkulacyjne serii L zapewniają wyraźną przewagę nad innymi pompami z pierścieniem cieczowym.


Produkcja czekolady

Próżnia jest wykorzystywana na kilku etapach produkcji jajek czekoladowych w celu ich przytrzymania lub podniesienia. System próżniowy jest zainstalowany w oddzielnym pomieszczeniu i zasysa klimatyzowane powietrze z linii produkcyjnej. W obrębie maszyny utrzymywane jest stałe podciśnienie.


Oczyszczanie warzyw

Po umyciu warzywa są suszone powietrzem. Warzywa szczególnie delikatne są czyszczone samym sprężonym powietrzem.


Produkcja kawy

Podczas wypalania ziarna kawy są wprawiane w ruch obrotowy w celu zapewnienia równomiernego wyniku procesu wypalania.


Przetwórstwo mleczne

W urządzeniach do napełniania jogurtem pokrywki są ustawiane jednocześnie na pięciu wcześniej napełnionych pojemnikach za pomocą pompy próżniowej. Maszyna jest wyposażona w przyssawki, które chwytają i rozdzielają pokrywki, a następnie ustawiają je we właściwym położeniu.


Odpowietrzanie wód mineralnych

Woda mineralna ze źródeł naturalnych zawiera kwas węglowy, minerały i żelazo. Po wejściu w kontakt z powietrzem żelazo rozpuszczone w wodzie utlenia się i nadaje wodzie nieprzyjemny smak. Woda musi zostać odżelaziona przy ciśnieniu ok. 50 mbar, ale najpierw konieczne jest użycie pompy próżniowej do usunięcia i ponownego wprowadzenia dwutlenku węgla w celu wytworzenia wody gazowanej.


Dezodoryzacja olejów sałatkowych i tłuszczów

Długotrwałe wystawienie na działanie powietrza powoduje, że oleje sałatkowe i tłuszcze nabierają nieprzyjemnego zapachu i smaku. Przed ich dalszą obróbką konieczne jest usunięcie tych produktów utleniania. W tym celu wtryskiwana jest para, która pochłania powstałe zapachy i cząstki smakowe, a następnie zostaje usunięta przy użyciu próżni.


Jednostki filtracyjne

Jednostki filtrujące służą do filtrowania i oczyszczania płynów. Wybór membrany filtrującej (nano-, ultra- lub mikrofiltracja) zależy od wymagań określonych dla danego produktu. Na przykład filtracja w prądzie krzyżowym wiąże się z powtórnym przepływem strumienia zasilającego przez powierzchnię membrany pod wpływem różnicy ciśnienia pomiędzy retentatem a filtratem. W procesie filtracji cząstki osadzają się na powierzchni membrany i są stopniowo usuwane przez prąd krzyżowy wytwarzany przez pompę w celu minimalizacji polaryzacji.


Napowietrzanie stawów rybnych i krewetkowych

Zawartość tlenu w wodzie można znacznie zwiększyć stosując dmuchawy z pierścieniem gazowym lub pompy z pierścieniem cieczowym, dzięki czemu w stawach hodowlanych można przetrzymywać nawet dwu- lub trzykrotnie więcej ryb. W tym procesie powietrze jest pobierane z atmosfery i przepływa przez czerpnię do napowietrzacza rurowego. Następnie jest ono wprowadzane do wody przez drobne otworki i wznosi się w niej w postaci niewielkich bąbelków. Tlen w wodzie umożliwia rozwój ryb i ich szybsze rozmnażanie, co prowadzi do znacznie większej wydajności hodowli.


Konserwacja żywności

Owoce, warzywa i produkowane z nich wyroby, takie jak przeciery i purée, są konserwowane poprzez gotowanie. Wiąże się to z podgrzaniem niewielkiej ilości wody w celu wytworzenia pary usuwającej powietrze. W celu uzyskania produktu o wysokiej jakości przy niskim zużyciu energii proces konserwacji odbywa się w warunkach próżniowych.


Maszyny do przetwarzania owoców

Aby zapobiec dojrzewaniu owoców, są one przechowywane w komorach chłodniczych w tak zwanych warunkach atmosfery kontrolowanej: po usunięciu powietrza z komory chłodniczej jest ona wypełniana gazem obojętnym. Alternatywnie, gaz obojętny jest ostrożnie wtłaczany do wnętrza opakowania.


Suszenie szynek

W dzisiejszych czasach rzadko kiedy kupimy szynkę, która została poddana tradycyjnemu suszeniu i wędzeniu. Zamiast tego, szynki są nasączane roztworem konserwującym, który nie tylko szybciej przenika mięso, ale także czyni to natychmiast po usunięciu powietrza z porów.


Nawilżanie tytoniu

Tytoń pakowany w belach jest tak kruchy, że bez odpowiedniego nawilżenia rozpadłby się w pył na kolejnych etapach produkcji. Pompa próżniowa usuwa powietrze z bel i zastępuje je parą wodną, czasem z dodatkiem substancji aromatycznych.


Systemy udojowe

W systemach udojowych podciśnienie jest oczywiście używane do transportu mleka, ale ma także zastosowanie w innych zadaniach, takich jak zapewnienie przylegania aparatu udojowego do wymiona i utrzymywanie kubka udojowego na strzyku. Pompy z pierścieniem cieczowym oraz dmuchawy bocznokanałowe są znacznie lepsze niż tradycyjne pompy smarowane olejem, gdyż nie wykorzystują oleju. Technologia bocznokanałowa ma dodatkową zaletę, którą jest brak konieczności korzystania z przyłącza wody; ponadto jest ona opcjonalnie dostępna z przemiennikami częstotliwości.


Przetwórstwo drobiu

Nawet ważenie i porcjowanie żywności generuje odpady, które muszą być zutylizowane szybko i w sposób automatyczny. System do ważenia filetów z piersi kurczaka, w którym pojedyncze porcje są transportowane na wagach taśmowych i sortowane według wagi, wytwarza odpady ciekłe, a także tłuszczowe i włókniste. Pompa próżniowa usuwa te odpady i odprowadza je do właściwej utylizacji.


Maszyny do czyszczenia łososia

W przemyśle spożywczym stosuje się procesy podobne do opisanych powyżej w celu automatycznego usuwania wnętrzności łososia. W związku z tym, że system przeznacza tylko 3 sekundy pracy na jedną rybę, ilość materiału do przetworzenia jest olbrzymia. Powstałe produkty odpadowe — słona woda, tłuszcze, białka i wnętrzności — są usuwane za pomocą dmuchawy bocznokanałowej zainstalowanej przy maszynie do oczyszczania łososi.


Sterylizacja

Herbata i przyprawy, importowane z regionów tropikalnych i transportowane drogą morską w belach, bardzo często zawierają szkodniki, insekty, grzyby i bakterie, które muszą zostać zniszczone przed dalszym przetwarzaniem. Odbywa się to poprzez umieszczenie bel w pojemnikach próżniowych i usunięcie z nich powietrza. Następnie do bel wtryskiwana jest para wodna lub gaz sterylny.


Próżniowe urządzenia do cięcia

W procesie produkcji kiełbas mieszanka mięs jest krojona na drobne kawałki oraz mieszana z przyprawami i innymi dodatkami. Usunięcie powietrza podczas procesu krojenia i mieszania zapobiega utlenieniu mieszanki, co miałoby negatywny wpływ na smak i wygląd kiełbasy. Powietrze jest odprowadzane z wykorzystaniem podciśnienia o wartości ok. 100 mbar. Zastosowana pompa musi być niewrażliwa na cząstki mięsa i ciecze, które mogą zostać zassane.