Systemy na indywidualne zamówienie

Nasze wyspecjalizowane zespoły inżynierów projektowych od dziesięcioleci opracowują i produkują rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów, by spełnić ich wymagania w zakresie produktów próżniowych i ciśnieniowych. Jesteśmy zaangażowani w nieustanne prowadzenie zakrojonych na szeroką skalę prac badawczo-rozwojowych, które pozwalają nam tworzyć rozwiązania dla wielu różnych zastosowań.

Projektowanie i realizacja tak zaawansowanych rozwiązań technicznych wymaga wysokiego poziomu wiedzy fachowej. Firma Elmo Rietschle to doświadczony i kompetentny partner. Z przyjemnością pomożemy Państwu przy montażu i instalacji oraz na wstępnych etapach obsługi systemu. Oferujemy także usługi doradcze we wszystkich kwestiach z zakresu próżni i ciśnienia.

 • Doprowadzanie powietrza nadmuchowego i próżni do zastosowań w przemyśle poligraficznym i papierniczym
 • Podnoszenie, przytrzymywanie, przenoszenie i zaciskanie
 • Transport
 • Destylacja
 • Usuwanie gazów z pieców przemysłowych
 • Opakowania
 • Impregnowanie
 • Odgazowywanie materiałów spiekanych
 • Chłodzenie

Pod wpływem potrzeb zgłaszanych przez sektor półprzewodnikowy, w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia rozpoczęto prace nad pracującymi na sucho pompami próżniowymi. Obecnie, próżniowe pompy śrubowe pracujące na sucho są projektowane i produkowane pod kątem różnorodnych systemów i zastosowań próżniowych. Dla każdego procesu wymagającego kompleksowego rozwiązania próżniowego można wybrać jeden spośród wielu dostępnych, wcześniej przygotowanych standardowych pakietów próżniowych, a następnie dopasować go do nowego zastosowania.

System próżniowy do produkcji akrylanu tert-butylu (TBA);

klient w Niemczech

Wymóg: 

Zasysanie oparów wylotowych z recyrkulacją do komory fermentacyjnej

Wymóg ATEX dla pompy (wewn.): Ex II 3G c IIB T3

Wymóg ATEX dla pompy (zewn.) Ex II 3G c IIB T3

Warunki pracy:

 • Ciśnienie ssania ok. 40 mbar (wartość absolutna)
 • Objętościowe natężenie przepływu do 3000 m3/h

Rozwiązanie:

 • Stanowisko pracujących na sucho pomp próżniowych z trzema pompami śrubowymi typu VSB, każda 500 m3/h, pracującymi równolegle oraz za pompą Rootsa

Korzyści:

 • Oszczędności, jakie zapewnia recyrkulacja oraz niższy poziom emisji
 • Oszczędność energii dzięki użyciu przemiennika częstotliwości
 • Szeroki zakres próżni (od 1013 do 1 mbar, wartość absolutna)
 • Brak zanieczyszczenia wodą

System próżniowy do osuszania zanieczyszczeń nierozpuszczonych;

klient w Niemczech

Wymóg:
Osuszanie zanieczyszczeń nierozpuszczonych, zwilżonych rozpuszczalnikami organicznymi, w wirówce

Wymóg ATEX dla pompy (wewn.): Ex II 2G c IIB T4

Wymóg ATEX dla pompy (zewn.): Ex II 2G c IIB T4

Warunki pracy:

 • Ciśnienie ssania ok. 5 do 1000 mbar (wartość absolutna)
 • Objętościowe natężenie przepływu do 300 m3/h
 • Gaz technologiczny: rozpuszczalnik organiczny, śladowe ilości HCl

Rozwiązanie:

 • Pracująca na sucho pompa próżniowa typu VSB, z grafitowym skraplaczem wstępnym i końcowym; szklany odbieralnik na kondensat

Korzyści:

 • Możliwość użycia z korozyjnymi gazami technologicznymi
 • Recyrkulacja rozpuszczalnika
 • Szeroki zakres próżni (od 1013 do 1 mbar, wartość absolutna)
 • Brak zanieczyszczenia wodą

System próżniowy do osuszania zanieczyszczeń nierozpuszczonych;

klient w Zjednoczonym Królestwie, producent klejów

Wymóg:

Zasysanie oparów wylotowych z recyrkulacją do komory fermentacyjnej

Wymóg ATEX dla pompy (wewn.): Ex II 1G c IIB3 T3

Wymóg ATEX dla pompy (zewn.): Ex II 2G c IIB T4

Warunki pracy:

 • Ciśnienie ssania ok. 300 mbar (wartość absolutna)
 • Objętościowe natężenie przepływu do 300 m3/h
 • Gaz technologiczny: rozpuszczalnik organiczny, wycieki powietrza

Rozwiązanie:

 • Pracujące na sucho pompy próżniowe typu VSB, z urządzeniami do odcinania płomienia i filtrami cząstek

Korzyści:

 • Możliwość użycia z łatwo wybuchowymi gazami technologicznymi
 • Szeroki zakres próżni (od 1013 do 1 mbar, wartość absolutna)
 • Brak zanieczyszczenia wodą

Nasze wyspecjalizowane zespoły inżynierów projektowych od dziesięcioleci opracowują i produkują rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów, by spełnić ich wymagania w zakresie produktów próżniowych i ciśnieniowych. Jesteśmy zaangażowani w nieustanne prowadzenie zakrojonych na szeroką skalę prac badawczo-rozwojowych, które pozwalają nam tworzyć rozwiązania dla wielu różnych zastosowań.

Projektowanie i realizacja tak zaawansowanych rozwiązań technicznych wymaga wysokiego poziomu wiedzy fachowej. Firma Elmo Rietschle to doświadczony i kompetentny partner. Z przyjemnością pomożemy Państwu przy montażu i instalacji oraz na wstępnych etapach obsługi systemu. Oferujemy także usługi doradcze we wszystkich kwestiach z zakresu próżni i ciśnienia.

 • Doprowadzanie powietrza nadmuchowego i próżni do zastosowań w przemyśle poligraficznym i papierniczym
 • Podnoszenie, przytrzymywanie, przenoszenie i zaciskanie
 • Transport
 • Destylacja
 • Usuwanie gazów z pieców przemysłowych
 • Opakowania
 • Impregnowanie
 • Odgazowywanie materiałów spiekanych
 • Chłodzenie

Pod wpływem potrzeb zgłaszanych przez sektor półprzewodnikowy, w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia rozpoczęto prace nad pracującymi na sucho pompami próżniowymi. Obecnie, próżniowe pompy śrubowe pracujące na sucho są projektowane i produkowane pod kątem różnorodnych systemów i zastosowań próżniowych. Dla każdego procesu wymagającego kompleksowego rozwiązania próżniowego można wybrać jeden spośród wielu dostępnych, wcześniej przygotowanych standardowych pakietów próżniowych, a następnie dopasować go do nowego zastosowania.

System próżniowy do produkcji akrylanu tert-butylu (TBA);

klient w Niemczech

Wymóg: 

Zasysanie oparów wylotowych z recyrkulacją do komory fermentacyjnej

Wymóg ATEX dla pompy (wewn.): Ex II 3G c IIB T3

Wymóg ATEX dla pompy (zewn.) Ex II 3G c IIB T3

Warunki pracy:

 • Ciśnienie ssania ok. 40 mbar (wartość absolutna)
 • Objętościowe natężenie przepływu do 3000 m3/h

Rozwiązanie:

 • Stanowisko pracujących na sucho pomp próżniowych z trzema pompami śrubowymi typu VSB, każda 500 m3/h, pracującymi równolegle oraz za pompą Rootsa

Korzyści:

 • Oszczędności, jakie zapewnia recyrkulacja oraz niższy poziom emisji
 • Oszczędność energii dzięki użyciu przemiennika częstotliwości
 • Szeroki zakres próżni (od 1013 do 1 mbar, wartość absolutna)
 • Brak zanieczyszczenia wodą

System próżniowy do osuszania zanieczyszczeń nierozpuszczonych;

klient w Niemczech

Wymóg:
Osuszanie zanieczyszczeń nierozpuszczonych, zwilżonych rozpuszczalnikami organicznymi, w wirówce

Wymóg ATEX dla pompy (wewn.): Ex II 2G c IIB T4

Wymóg ATEX dla pompy (zewn.): Ex II 2G c IIB T4

Warunki pracy:

 • Ciśnienie ssania ok. 5 do 1000 mbar (wartość absolutna)
 • Objętościowe natężenie przepływu do 300 m3/h
 • Gaz technologiczny: rozpuszczalnik organiczny, śladowe ilości HCl

Rozwiązanie:

 • Pracująca na sucho pompa próżniowa typu VSB, z grafitowym skraplaczem wstępnym i końcowym; szklany odbieralnik na kondensat

Korzyści:

 • Możliwość użycia z korozyjnymi gazami technologicznymi
 • Recyrkulacja rozpuszczalnika
 • Szeroki zakres próżni (od 1013 do 1 mbar, wartość absolutna)
 • Brak zanieczyszczenia wodą

System próżniowy do osuszania zanieczyszczeń nierozpuszczonych;

klient w Zjednoczonym Królestwie, producent klejów

Wymóg:

Zasysanie oparów wylotowych z recyrkulacją do komory fermentacyjnej

Wymóg ATEX dla pompy (wewn.): Ex II 1G c IIB3 T3

Wymóg ATEX dla pompy (zewn.): Ex II 2G c IIB T4

Warunki pracy:

 • Ciśnienie ssania ok. 300 mbar (wartość absolutna)
 • Objętościowe natężenie przepływu do 300 m3/h
 • Gaz technologiczny: rozpuszczalnik organiczny, wycieki powietrza

Rozwiązanie:

 • Pracujące na sucho pompy próżniowe typu VSB, z urządzeniami do odcinania płomienia i filtrami cząstek

Korzyści:

 • Możliwość użycia z łatwo wybuchowymi gazami technologicznymi
 • Szeroki zakres próżni (od 1013 do 1 mbar, wartość absolutna)
 • Brak zanieczyszczenia wodą