Ceramika

Ceramics
W przypadku produkcji cegieł, dachówek, porcelany i ceramiki technicznej, istotnym wskaźnikiem jakości jest produkt pozbawiony kieszeni powietrznych. Podczas wypalania, ceramika zawierająca takie kieszenie powietrzne może ulec zniszczeniu w piecu, a w krańcowych przypadkach doprowadzić nawet do zniszczenia całej partii. W cegłach takie defekty pojawiają się zazwyczaj dopiero po wielu latach; zimą woda penetruje pory powierzchniowe i powoduje pękanie cegieł.

Usuwanie powietrza z gliny

Po włożeniu gliny ceglarskiej do wytłaczarki powietrze zostaje z niej usunięte za pomocą próżni, co zapobiega powstawaniu kieszeni powietrznych, które mogłyby doprowadzić do pękania cegieł. Podobny proces przetwarzania przechodzi glina ceramiczna — po włożeniu jej do mieszalnika, ciśnienie zostaje zwiększone przy użyciu wody lub pary wodnej w celu uzyskania jednorodnej mieszaniny. Następnie przekłada się ją do wytłaczarki, w której zostaje wtłoczona pod wysokim ciśnieniem w formy. Na koniec materiał zostaje wytłoczony na właściwą długość, osuszony i wypalony.