{{recommendedBannerText}}

{{recommendedRegLangFull}}

Przemysł medyczny

Nasza oferta obejmuje pompy próżniowe do centralnych systemów próżniowych oraz do procesów sterylizacji parowej w sektorze medycznym.

Zastosowania medyczne - zdjęcia

Zastosowania

Centralne systemy próżniowe

Centralne systemy próżniowe są używane w szpitalach i ambulatoriach chirurgicznych do odsysania płynów występujących podczas zabiegów chirurgicznych.


Sterylizacja parowa

W sterylizatorze parowym gorąca nasycona para wodna jest skraplana na powierzchni chłodniejszych sterylizowanych przedmiotów, które pochłaniają uwalniane w ten sposób ciepło. Prowadzi to do denaturacji mikroorganizmów i zniszczenia struktury cząsteczkowej ich białek.


pl-PL