Firma Gardner Denver kończy pierwszy dzień obrotu na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, ogłaszając dotacje kapitałowe dla oddziałów na całym świecie o wartości ponad 100 milionów dolarów.

W materiale wideo udostępnionym globalnie, firma GDI i akcjonariusz większościowy KKR ogłosili, że niemal 6000 pracowników stanie się udziałowcami firmy

NOWY JORK--(BUSINESS WIRE)--Firma Gardner Denver Holdings, Inc. (NYSE: GDI), lider w dziedzinie rozwiązań do kontroli przepływu i sprężania o krytycznym znaczeniu dla branży przemysłowej, energetycznej i medycznej, była pierwszy raz notowana na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (ang. New York Stock Exchange, NYSE) 12 maja po ogłoszeniu ponad 100 milionów USD w opcjach akcji odroczonych dla blisko 6000 pracowników firmy na całym świecie. W wiadomości wideo do członków zespołu na całym świecie, Vicente Reynal, dyrektor generalny firmy Gardner Denver, oraz Pete Stavros, przewodniczący rady nadzorczej, członek KKR i kierownik zespołu ds. przemysłowych funduszy firmy Gardner Denver ogłosili, że w związku z pierwszą ofertą publiczną firmy każdy pracownik, który jeszcze nie bierze udziału w programie akcji firmy — od pracowników działu produkcji po sprzedawców — otrzyma znaczne dofinansowanie w postaci akcji firmy (w formie akcji odroczonych). Panowie Reynal i Stavros poinformowali pracowników, że ich dofinansowanie będzie wynosić 40 procent podstawy wynagrodzenia rocznego.

Wiadomość została przekazana, gdy pracownicy na całym świecie oglądali transmisję wyższej kadry kierowniczej firmy Gardner Denver i KKR uruchamiających dzwonek oznaczający otwarcie giełdy NYSE. Firma KKR jest właścicielem firmy Gardner Denver od 2013 i będzie nadal posiadać większość udziałów w firmie.

„Skoncentrowanie na kliencie, uczciwość oraz ukierunkowanie na działanie i pracę zespołową z naszymi współpracownikami na całym świecie sprawiają, że nasze produkty są bardziej innowacyjne, zwiększają nasz zasięg handlowy i operacyjny oraz generują atrakcyjne wyniki handlowe — wszystko to umożliwia realizację pierwszej oferty publicznej. Firmy Gardner Denver i KKR chcą, aby to dofinansowanie było okazją do świętowania naszych ważnych osiągnięć biznesowych w ramach obsługi naszych klientów w ciągu ostatnich czterech lat, umożliwiając każdemu pracownikowi tej firmy udział w procesie tworzenia wartości i rozwoju w przyszłości — powiedział Reynal. „Nieustające zaangażowanie naszych pracowników napędza firmę Gardner Denver do dalszych wspaniałych osiągnięć”.

Stavros dodał: — Z entuzjazmem podchodzimy do zaangażowanych pracowników oraz tego, co możemy razem osiągnąć, gdy wszyscy pracują we wspólnym celu. Z tego względu naszym priorytetem w firmach przemysłowych jest zapewnienie wszystkim pracownikom udziałów w firmie. Osiągnęliśmy bardzo wiele w firmie Gardner Denver, a myśl o tym, co może osiągnąć w przyszłości 6100 pracowników będących współwłaścicielami, którzy dążą w tym samym kierunku, jest ekscytująca. ”

„Począwszy od hal produkcyjnych po punkty sprzedaży, laboratoria oraz siedziby korporacyjne i regionalne na całym świecie, ten zespół pracuje niestrudzenie w celu stymulacji rozwoju, innowacji i jakości. Firmy Gardner Denver i KKR w pełni wierzą w siłę swojego zespołu oraz ogromną moc pozytywnego zaangażowania pracowników i globalnej współpracy” — stwierdził Reynal.

O firmie Gardner Denver Holdings, Inc.

Firma Gardner Denver jest wiodącym globalnym dostawcą sprzętu do kontroli przepływu i sprężania o krytycznym znaczeniu oraz powiązanych części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i usług, prowadzącym sprzedaż na wielu atrakcyjnych rynkach końcowych w branży przemysłowej, energetycznej i medycznej. Szeroka i kompletna oferta sprężarek, pomp, pomp próżniowych, dmuchaw i usług oraz specjalistyczna wiedza dotycząca zastosowań i ponad 155 lat dziedzictwa w zakresie inżynierii umożliwia firmie Gardner Denver zapewnianie zróżnicowanej oferty produktów i usług odpowiednich do szczególnych zastosowań klientów. Firma Gardner Denver wspiera swoich klientów za pomocą zasobów o globalnym zasięgu, w tym 37 głównych zakładów produkcyjnych, ponad 30 dodatkowych centrów serwisowych i naprawczych na sześciu kontynentach oraz blisko 6100 pracowników na całym świecie. www.gardnerdenver.com

O firmie KKR

Firma KKR jest wiodącą globalną firmą inwestycyjną, która zarządza inwestycjami w różne kategorie aktywów, w tym fundusze private equity, energię, infrastrukturę, nieruchomości, kredyty oraz fundusze hedgingowe. Celem firmy KKR jest generowanie atrakcyjnego zwrotu z inwestycji przez stosowanie cierpliwego i zdyscyplinowanego podejścia do inwestycji, zatrudnianie najlepszych na świecie pracowników oraz stymulowanie rozwoju i tworzenia wartości na poziomie zasobów. Firma KKR inwestuje własny kapitał oraz kapitał partnerów i zapewnia możliwości innym dzięki swojej działalności na rynku kapitałowym. Odwołania do inwestycji firmy KKR mogą obejmować działania sponsorowanych funduszy. Więcej informacji na temat firmy KKR & Co. L.P. (NYSE: KKR) można znaleźć w witrynie internetowej firmy KKR pod adresem www.kkr.com oraz na Twitterze @KKR_Co.

Oświadczenia dotyczące przyszłości

Niniejszy komunikat dla prasy obejmuje pewne informacje zawierające „stwierdzenia odnoszące się do przyszłości”. Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości można zidentyfikować, ponieważ zawierają słowa, takie jak „wierzyć” i „oczekiwać”. Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości są oparte na bieżących oczekiwaniach i założeniach firmy Gardner Denver. Ze względu na to, że stwierdzenia te dotyczą przyszłości, są obarczone nieodłączną niepewnością, ryzykiem i zmianami okoliczności, które mogą znacznie różnić się od rozważanych w kontekście stwierdzeń odnoszących się do przyszłości, i nie są stwierdzeniami faktów historycznych ani gwarancjami lub zapewnieniami dotyczącymi przyszłych wyników. Istotne czynniki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą znacznie różnić się od określonych w stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości, opisano w naszych dokumentach złożonych przed Komisją Papierów Wartościowych i Giełd, w tym w naszym oświadczeniu rejestracyjnym na formularzu S-1 z okresowymi zmianami, w punkcie „Czynniki ryzyka”.

Kontakt

Media GDI:
Kim Rubottom
414.212.4709
Kim.Rubottom@GardnerDenver.com
lub
Relacje z inwestorami GDI:
Vikram Kini
414.212.4753
Vikram.Kini@GardnerDenver.com
lub
Media KKR:
Kristi Huller lub Cara Kleiman
212.750.8300
media@kkr.com