Smarowane sprężarki śrubowe

Sprężarki śrubowe działają na zasadzie wyporu, zgodnie z którą główne części śrubowego elementu sprężającego to między innymi wirnik męski i żeński poruszające się ku sobie, w czasie gdy objętość pomiędzy nimi a obudową maleje.

Spręż śruby zależy od długości i profilu śruby oraz od formy otworu tłocznego. Element śrubowy nie jest wyposażony w żadne zawory i nie występują żadne siły mechaniczne powodujące brak równowagi. Dzięki temu może pracować z wysoką prędkością wału i osiągać duże natężenie przepływu pomimo niewielkich wymiarów zewnętrznych.