Niskociśnieniowe sprężarki tłokowe

Sprężarka tłokowa może mieć konfigurację jednocylindrową w przypadku niskiego ciśnienia/niskiej wydajności lub konfigurację wielostopniową umożliwiającą uzyskanie bardzo wysokiego ciśnienia sprężonego powietrza. W tych sprężarkach powietrze jest sprężane stopniowo, a ciśnienie jest podnoszone przed przejściem do następnego stopnia, w którym ciśnienie powietrza wzrasta jeszcze bardziej.