Zawory obrotowe

Do rozładunku pojemników na suche towary masowe typu “bag-in-box” oraz dedykowanych bezciśnieniowych pojemników na produkty masowe firma Gardner Denver opracowała uniwersalny system zaworów obrotowych montowanych na przyczepie.