Dmuchawy transportowe

Dmuchawy śrubowe i lobowe zapewniają duże natężenie przepływu powietrza przy rozładunku takich produktów jak pasza dla bydła, zboże, czy ziarno. Dmuchawy o wysokiej wydajności skracają czas rozładunku, a ich solidna i niezawodna konstrukcja gwarantuje niskie koszty eksploatacji. Wyposażenie pomocnicze zapewniające bezpieczeństwo jest wbudowane.