Gardner Denver zmienia życie w Ugandzie budując studnie dla szkół i pobliskich wsi

Autor: Madeleine Colyn, Kierownik ds. Marketingu

Drop in the Bucket („Kropla w Wiadrze”) to organizacja non-profit, która wykonuje studnie i instalacje sanitarne w szkołach w Afryce Subsaharyjskiej.  Gardner Denver, we współpracy z organizacją Drop in the Bucket („Kropla w Wiadrze”), dostarczył sprężarkę CompAir wspomagającą wykonanie odwiertu studni będącej źródłem wody dla szkoły w Ugandzie.  Pomogliśmy również w transporcie produktu.

Przed wykonaniem studni, szkoła i mieszkańcy sąsiednich wiosek uzyskiwali wodę z pobliskich bagien, która jednak nie była czysta, przez co uczniowie często nie chodzili do szkoły z powodu choroby, której przyczyną było spożycie brudnej wody.

Przed wykonaniem odwiertu, najbliższym źródłem czystej wody był odwiert znajdujący się w odległości 2 kilometrów. Ze względu na lokalizację, członkowie tej społeczności pili wodę z bagien, a dostarczenie czystej wody z tak odległego miejsca było trudne i wymagało dużo czasu.

Mnóstwo uśmiechów! Niesamowity widok.
Szkoła, w której znajduje się studnia, to Szkoła Podstawowa Gminy Kyere, w której uczy się 1027 uczniów (474 chłopców i 581 dziewcząt). W szkole pracuje 18 nauczycieli, w większości mężczyzn.  Dyrektorem szkoły jest kobieta.

Studnia zapewnia wodę na potrzeby szkoły oraz wsi Kyere Central i Omirio. Kyere Central liczy 112 domów, a jego populacja to 662 osoby.  Omirio liczy 89 gospodarstw domowych, a jego populacja to 503 osoby (większość obu wiosek to kobiety).  Oznacza to, że codziennie ze studni korzysta codziennie 2210 osób.

Studnia zapewnia wodę na potrzeby szkoły oraz wsi Kyere Central i Omirio.  Kyere Central liczy 112 domów, a jego populacja to 662 osoby.  Omirio liczy 89 gospodarstw domowych, a jego populacja to 503 osoby (większość obu wiosek to kobiety).  Oznacza to, że codziennie ze studni korzysta codziennie 2210 osób.

Drop in the Bucket szef działu rozwoju, John Travis, wypowiedział się o tej sprężarce w następujący sposób: „Nie ma wątpliwości, że jest to przełomowa sprężarka dla Drop in the Bucket na tę chwilę wygląda na to, że ten rok będzie najlepszy w historii. Podziękowania dla wszystkich pracowników CompAir, Gardner Denver i KKR od zespołu Drop in the Bucket. Ten dar zmieni życie tysięcy ludzi i umożliwi dzieciom pójście do szkoły, gdyż nie będą musiały poświęcać wielu godzin dziennie na przynoszenie wody". .

 


John wspomniał też, że wcześniej byli w stanie przewiercić się przez 1 metr twardej skały w ciągu 30 minut, natomiast przy użyciu sprężarki CompAir mogli zrobić to w zaledwie 11 minut.  Umożliwiłoby to im realizację większej liczby projektów w ciągu roku i obniżenie kosztów.

Panu Chrisowi Goldsworthy'emu dziękujemy za koordynację tego projektu.

 

C230TS firmy CompAir w czasie eksploatacji

C230TS firmy CompAir w czasie eksploatacji


Osoba do kontaktów z mediami

Członków i pracowników mediów branżowych lub ogólnych mediów gospodarczych prosimy kierować pytania dotyczące Grupy Przemysłowej firmy Gardner Denver do:

Bill Sheahan
Gardner Denver Industrials Group
Bill.Sheahan@gardnerdenver.com
+(1) 414.212.4726
Milwaukee, WI, Stany Zjednoczone