Aktualności


Osoba do kontaktów z mediami

Członków i pracowników mediów branżowych lub ogólnych mediów gospodarczych prosimy kierować pytania dotyczące Grupy Przemysłowej firmy Gardner Denver do:

Bill Sheahan
Gardner Denver Industrials Group
Bill.Sheahan@gardnerdenver.com
+(1) 414.212.4726
Milwaukee, WI, Stany Zjednoczone