Wybierz inny kraj lub region, aby zobaczyć zawartość specyficzną dla Twojej lokalizacji

{{recommendedRegLangFull}}

Gardner Denver 
Rozwiązania dla Sprężone powietrze i próżnia


Gardner Denver dostarcza najszerszą gamę sprężarek i urządzeń próżniowych, wykonanych w różnorodnych technologiach, dla użytkowników końcowych i producentów maszyn i urządzeń na całym świecie w obsługiwanych przez siebie sektorach gospodarki.

Zapewniamy niezawodne i energooszczędne urządzenia od wszechstronnych nisko- i wysokociśnieniowych sprężarek po niestandardowe dmuchawy i pompy próżniowe.

Zastosowania

Applications

Pompy, dmuchawy i sprężarki marki Gardner Denver są wykorzystywane w większości fabryk na całym świecie.

Motoryzacja

Przemysł spożywczy

Sektor ropy naftowej i gazu

Przemysł farmaceutyczny

Przemysł włókienniczy

Sprężone powietrze - Zastosowania

Elektronika

Produkcja ogólna

Przemysł celulozowo-papierniczy

Przetwórstwo tworzyw sztucznych

Ścieki

Sprężony gaz - zastosowania

Środowisko

Przemysł medyczny

Przemysł petrochemiczny

Wytwarzanie energii elektrycznej

pl-PL