Obróbka drewna

  • Przytrzymywanie i podnoszenie
  • Konserwacja
  • Suszenie drewna

Trzymanie i podnoszenie

Aby zapewnić bezpieczną obróbkę, obrabiane elementy są automatycznie dociskane do stołu roboczego przy pomocy głowic ssących. Konieczne jest wytworzenie stabilnego i stałego minimalnego podciśnienia zapewniającego odpowiednie trzymanie obrabianego elementu podczas obróbki mechanicznej.


Konserwacja

Podczas obróbki lub po jej zakończeniu konieczne jest zabezpieczenie drewna przed negatywnym oddziaływaniem czynników środowiskowych, takich jak ciepło, wilgoć, insekty i mikroorganizmy. Powszechnie stosowaną techniką jest nasączanie drewna impregnatem, jednak jej wadą jest to, że impregnat wnika zaledwie na kilka milimetrów w głąb drewna. Całkowite zabezpieczenie drewna jest jednak możliwe po odgazowaniu i wysuszeniu go przy pomocy pompy próżniowej. Impregnat wnika wówczas znacznie głębiej, co umożliwia uzyskanie optymalnego zabezpieczenia.


Suszenie drewna

Zastosowanie osuszaczy próżniowych w konwencjonalnych komorach do suszenia drewna pozwala na skrócenie standardowego czasu suszenia z kilku tygodni do zaledwie 3-4 dni. W procesie suszenia ciśnienie w komorze jest stopniowo obniżane do wartości minimalnej. Ciśnienie w komorze jest podnoszone poprzez wprowadzenie pary wodnej, a powietrze jest usuwane w celu zapobieżenia pękaniu i zmianie koloru drewna na skutek zbyt wysokiej zawartości tlenu. Wentylatory promieniowe wymuszają obieg pary i przesyłają ciepło w kierunku drewna. Skroplona para jest usuwana z komory suszącej.