Wybierz inny kraj lub region, aby zobaczyć zawartość specyficzną dla Twojej lokalizacji

{{recommendedRegLangFull}}

Czyszczenie części

  • Podciśnieniowe usuwanie oleju
  • Czyszczenie strumieniowe na sucho
  • Podciśnieniowe mycie zalewowo-wtryskowe
  • Suszenie próżniowe

Podciśnieniowe usuwanie oleju

W tym procesie czyszczone elementy są umieszczane w komorze próżniowej i podgrzewane przez promienniki. Temperatura i ciśnienie procesu są regulowane w taki sposób, aby doszło do odparowania wszelkich zanieczyszczeń z komponentów.  


Czyszczenie strumieniowe na sucho

W tym procesie obrabiany element jest suszony nadmuchowo dmuchawą bocznokanałową. Natężenie przepływu i ciśnienie strumienia powietrza mają krytyczne znaczenie dla stopnia wysuszenia. Temperatura strumienia powietrza również ma wpływ na skuteczność procesu suszenia.


Podciśnieniowe mycie zalewowo-wtryskowe

W tym procesie w pierwszej kolejności następuje usunięcie powietrza z komory mycia. Strumień cieczy wtryskiwanej pod ciśnieniem (16 bar) czyści również ukryte wydrążone przejścia i podcięcia.


Suszenie próżniowe

Osuszanie próżniowe umożliwia dokładne wysuszenie miejsc trudno dostępnych, takich jak nieprzelotowe otwory wywiercone, wąskie kanały smarowania, czy nawet przejścia wewnętrzne, bez pozostawiania jakiejkolwiek wody resztkowej w pustych przestrzeniach lub na nierównych powierzchniach. W tym procesie w komorze mycia wytwarzana jest próżnia. Gdy ciśnienie spadnie poniżej ciśnienia pary usuwanej cieczy, ciecz ta ulegnie odparowaniu i części zostaną osuszone. Większość usuniętych oparów jest zatrzymywana w separatorze skroplin przed pompą próżniową. Opary resztkowe w powietrzu są usuwane przez pompę próżniową. Zależnie od stopnia zanieczyszczenia części stosowany jest detergent na bazie wody lub rozpuszczalnika. W niektórych przypadkach do pracy z detergentami na bazie rozpuszczalników, które mogą mieć właściwości wybuchowe, wymagane jest stosowanie pomp próżniowych posiadających certyfikację ATEX.


pl-PL