Odzyskiwanie ciepła
Systemy przeznaczone dla sprężarek powietrza

Wykorzystanie nadmiaru ciepła z myślą o Twoich korzyściach

W przybliżeniu około 10% całej zużywanej w przemyśle energii elektrycznej wykorzystywane jest do wytwarzania sprężonego powietrza.

Zgodnie z zasadą termodynamiki około 95% tej energii przekształcane jest w ciepło, a następnie bezpowrotnie tracone poprzez emisję do atmosfery. Ciepło jest rozpraszane przez silnik oraz układ chłodzenia, przy czym największe straty generuje tutaj chłodnica oleju. Dzięki przekierowaniu gorącego oleju do wysokowydajnego wymiennika ciepła olej-woda ciepło może zostać wykorzystane do podniesienia temperatury wody do żądanego poziomu, co pozwoli na jej wykorzystanie w obrębie wielu zastosowań.

Opcja czy konieczność?

Raz opłacona energia wykorzystana do wytworzenia sprężonego powietrza oraz ciepła związanego ze sprężaniem może być powtórnie użyta do wytworzenia gorącej wody w układach ogrzewania, instalacjach wody użytkowej lub w procesach produkcyjnych.

Innowacyjny system odzyskiwania ciepła CompAir pozwala zmniejszyć koszty i zużycie energii oraz pomaga chronić środowisko.

Zasada odzyskiwania ciepła

Podstawową zasadą jest transfer ciepła do medium, a następnie przetransportowanie go tam, gdzie może zostać wykorzystane. Gorące powietrze z układu chłodzenia sprężarek może zostać dostarczone do pomieszczeń za pośrednictwem kanałów wentylacyjnych.

W przypadku konieczności podgrzania wody rolę medium będzie spełniał olej znajdujący się w chłodnicy oleju. Pozwala to odzyskać około 72% dostarczonej do sprężarki energii do podgrzewania wody.

Korzyści

Konstrukcja

Pliki do pobrania

Więcej Informacji