Zespół zarządzający

Vicente Reynal

Vicente Reynal

Prezes zarządu

Vicente Reynal sprawuje funkcję prezesa zarządu od stycznia 2016 roku i jest członkiem zarządu firmy. Jest odpowiedzialny za kierowanie firmą i dbałość o jej ogólny rozwój oraz rentowność — jako globalnego dostawcy innowacyjnych produktów, usług i rozwiązań w dziedzinie kontroli przepływu, dostosowanych do określonych zastosowań. Vicente Reynal dołączył do Gardner Denver w maju 2015 roku jako prezes działu rozwiązań przemysłowych. Wcześniej przez 11 lat pracował w firmie Danaher Corporation, zajmującej się projektowaniem i wytwarzaniem produktów profesjonalnych — medycznych, przemysłowych i komercyjnych — oraz świadczeniem usług. Od grudnia 2013 do maja 2015 roku pełnił tam funkcję prezesa grupy ds. technologii dentystycznych, przewodząc grupie KaVo Kerr. Vicente Reynal sprawował również inne funkcje kierownicze w Danaher Corporation, w tym prezesa oddziału biznesowego Ormco (od października 2011 do grudnia 2013 roku), prezesa Pelton & Crane w oddziale biznesowym KaVo (od 2007 do 2011 roku) oraz wiceprezesa działu operacji globalnych w Danaher Motion Platform (od 2004 do 2007 roku). Wcześniej zajmował różne stanowiska funkcyjne i kierownicze w firmie Thermo Fisher Scientific and AlliedSignal Corp., która połączyła się z Honeywell, Inc., tworząc w 1999 roku Honeywell International, Inc. Vicente Reynal uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie inżynierii mechanicznej w Georgia Institute of Technology oraz tytuł magistra w dziedzinie inżynierii mechanicznej, technologii i polityki w Massachusetts Institute of Technology.

Philip T. Herndon

Philip T. Herndon

Dyrektor finansowy

Philip T. Herndon objął stanowisko dyrektora finansowego w październiku 2016 roku. Dołączył do Gardner Denver w styczniu 2016 roku jako dyrektor finansowy działu rozwiązań przemysłowych. Philip T. Herndon jest odpowiedzialny za działania związane z finansami i rachunkowością, technologiami informacyjnymi na skalę światową i globalnym regulowaniem cen. Wcześniej — od listopada 2012 do sierpnia 2015 roku — zajmował stanowisko dyrektora finansowego w Capital Safety, Inc. — firmie będącej czołowym producentem sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. W latach 2011–2012 Philip T. Herndon był wiceprezesem ds. finansów w produkującej opakowania firmie Sealed Air Corporation. Od 2007 do 2011 roku był wiceprezesem ds. rozwoju, planowania i nadzoru korporacyjnego w firmie Diversey, Inc. Przed rokiem 2007 obejmował różne stanowiska kierownicze ds. finansowych i ogólnych w Diversey, Inc. Ukończył Indiana University of Bloomington z tytułem licencjata w dziedzinie administracji biznesowej. Tytuł magistra w dziedzinie prowadzenia działalności biznesowej uzyskał na Marquette University.

Andrew Schiesl

Andrew Schiesl

Główny radca prawny

Odkąd dołączył do firmy Gardner Denver w grudniu 2013 roku, Andrew Schiesl obejmował stanowiska wiceprezesa, głównego radcy prawnego, dyrektora ds. zgodności z przepisami i sekretarza. Pełni funkcje kierownicze w dziedzinie prawa, zgodności z przepisami, administracji oraz zarządzania ryzykiem i sprawuje globalny nadzór nad zasobami ludzkimi oraz rekompensatami pieniężnymi. Wcześniej, od 2003 roku, Andrew Schiesl był wiceprezesem i głównym radcą prawnym w firmie Quad/Graphics, Inc. działającej w branży poligraficznej. Zanim trafił do Quad/Graphics, po rozpoczęciu kariery prawniczej w Foley & Lardner LLP w Milwaukee zajmował stanowisko starszego radcy prawnego w firmie Harley-Davidson, Inc. Andrew Schiesl uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie politologii i historii na University of Wisconsin-Milwaukee i ukończył University Of Pennsylvania School of Law. Ukończył również Kellogg School of Management na Northwestern University, uzyskując tytuł magistra w dziedzinie administracji biznesowej.

Enrique Miñarro Viseras

Enrique Miñarro Viseras

Wiceprezes i dyrektor generalny, dział rozwiązań przemysłowych, region EMEA

Enrique Miñarro Viseras sprawuje funkcję wiceprezesa i dyrektora generalnego w dziale rozwiązań przemysłowych regionu EMEA, odkąd dołączył do firmy Gardner Denver w maju 2016 roku. Jest odpowiedzialny za kierowanie wszystkimi gałęziami przemysłu w Europie oraz w Indiach, w tym handlem, sektorem usługowym oraz produkcją. Enrique Miñarro Viseras może poszczycić się piętnastoletnią karierą w firmie Emerson, w działach energetyki sieciowej i automatyki przemysłowej. Od maja 2015 do kwietnia 2016 roku obejmował stanowisko dyrektora zarządzającego w Emerson Network Power i Emerson Industrial Automation. Przed objęciem stanowiska dyrektora zarządzającego od lipca 2012 do kwietnia 2015 roku Enrique Miñarro Viseras pełnił funkcję prezesa w dziale technik kontroli w Emerson Industrial Automation. Uzyskał tytuł doktora w dziedzinie inżynierii oraz dwa tytuły magistra — w dziedzinie administracji biznesu oraz inżynierii i zarządzania na Cranfield University w Wielkiej Brytanii. Ponadto ukończył studia z inżynierii przemysłowej na Universidad Politécnica of Valencia w Hiszpanii.

Mark Sweeney

Mark Sweeney

Główny księgowy

Mark Sweeney sprawuje funkcję głównego księgowego od stycznia 2017 roku. Dołączył do firmy Gardner Denver jako kontroler finansowy w maju 2014 roku. Jest odpowiedzialny za administrację, księgowość, raporty finansowe, systemy finansowe oraz globalną wymianę usług. Wcześniej, od września 2012 do września 2013 roku, obejmował stanowisko starszego wiceprezesa i głównego księgowego w J C Penney Company. Przed rozpoczęciem kariery w J C Penney, w latach 2008-2012 był wiceprezesem i kontrolerem ds. działalności w firmie General Electric. Od 1997 do 2008 roku obejmował wiele coraz wyższych stanowisk związanych z finansami w dziale ds. energii firmy General Electric. Mark Sweeney ukończył studia w dziedzinie rachunkowości na University of Missouri-Columbia. Jest biegłym rewidentem księgowym.

Neil Snyder

Neil Snyder

Starszy wiceprezes ds. strategii, rozwoju i planowania biznesu

Neil Snyder sprawuje funkcję starszego wiceprezesa odpowiedzialnego za strategię, rozwój i planowanie biznesu od stycznia 2017 roku. Dołączył do firmy Gardner Denver w marcu 2016 roku, jako wiceprezes ds. strategii i planowania w dziale rozwiązań przemysłowych. Wcześniej, od czerwca 2012 do stycznia 2016 roku, obejmował stanowisko wiceprezesa, kierownika działu planowania i analizy finansów, a od września 2013 do maja 2014 roku prezesa na region EMEA w firmie Capital Safety Inc., produkującej sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. W latach 2007-2012 obejmował różne, coraz wyższe stanowiska kierownicze w United Technologies Corporation, a w okresie od 2002 do 2006 roku w firmie Hewlett-Packard. Neil Snyder rozpoczął swoją karierę w Ernst & Young LLP. Uzyskał tytuł magistra w dziedzinie administracji biznesu w Kellogg School of Management na Northwestern University, tytuł licencjata nauk ścisłych w zakresie finansów i rachunkowości na University of Southern California i został mianowany biegłym rewidentem księgowym.

Kimberly Rubottom

Kimberly Rubottom

Wiceprezes ds. zasobów ludzkich

Kimberly Rubottom pełni funkcję wiceprezesa ds. zasobów ludzkich od stycznia 2015 roku. Dołączyła do firmy Gardner Denver w styczniu 2014 roku jako wiceprezes działu rozwiązań przemysłowych, gdzie skupiała się na strategii i zarządzaniu organizacją. Wcześniej, od lipca 2011 do grudnia 2013 roku, obejmowała stanowisko globalnego kierownika ds. produktu w dziale wiercenia podziemnego w skałach zwięzłych firmy Caterpillar Inc. W latach 1999-2011 obejmowała coraz wyższe stanowiska w działach zasobów ludzkich, nadzoru korporacyjnego, zarządzania przedsiębiorstwem oraz zarządzania operacjami/wdrażaniem programów w firmach Caterpillar Inc., Bucyrus International Inc. oraz DBT GmbH. Uzyskała tytuł licencata w dziedzinie administracji biznesu, finansów i rachunkowości na Clarion University of Pennsylvania.