A. PRIVACY BELEID

1. Bescherming van uw persoonsgegevens

De bescherming van uw persoonsgegevens op Internet is een prioriteit voor Gardner Denver, Inc. (en haar dochterondernemingen en gelieerde bedrijven ‘Gardner Denver’ of ‘de onderneming’). Het beleid van Gardner Denver is erop gericht om de vertrouwelijkheid van de individueel identificeerbare informatie die u verstrekt te beschermen en de onwettige openbaarmaking van uw persoonsgegevens te verbieden. Dit beleid kan van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en is van kracht zodra het is gepubliceerd. Voortgezet gebruik van deze website na de publicatie van een wijziging, aanpassing of wijziging, betekent dat u ermee akkoord gaat. Daarom dient u regelmatig deze beleidsbepalingen door te nemen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen. De ingangsdatum van deze beleidsbepalingen en alle wijzigingen, veranderingen of aanpassingen daarvan, staan op deze pagina, in de linkerbenedenhoek van deze bepalingen.

Deze website is het eigendom van en wordt beheerd door Gardner Denver. Wij verzamelen geen gegevens die kunnen worden herleid tot een specifiek individu, tenzij hij of zij vrijwillig en bewust deze informatie heeft geleverd. Wij traceren echter wel op anonieme wijze het gebruikspatroon van alle bezoekers om het aantal bezoeken, de bezochte pagina’s, de gemiddelde tijd besteed op de website, enz. te meten. We gebruiken deze statistieken en delen ze met vertrouwde derden om ons websiteontwerp en de content te verbeteren.

Soms vragen we u om persoonlijke informatie (naam, adres, telefoonnummer, enz.). U bent niet verplicht om dat te doen. Als u echter akkoord gaat om die informatie met Gardner Denver te delen, kunnen wij u vaak veel beter van dienst zijn. Wanneer wij van tijd tot tijd persoonlijke informatie van u vragen, verzoeken wij u doorgaans of u wilt dat wij contact met u opnemen met aanvullende informatie. U kunt kiezen voor een ‘opt-in’ door op ‘yes’ te drukken; wij kunnen ook van tijd tot tijd contact met u opnemen met speciale aanbiedingen, nieuwsberichten of acties die doelgericht zijn, op basis van de informatie die u met ons hebt gedeeld. Als wij bijvoorbeeld een handelsbeurs in uw regio sponsoren, dan kunnen wij u een uitnodiging sturen. Als u echter kiest voor ‘opt-out’ door op ‘no’ te drukken of als u uw informatie indient zonder duidelijk te kiezen voor ‘opt-in’ (bijvoorbeeld wanneer u ons een verzoek via e-mail stuurt), dan zullen wij geen contact met u opnemen over ongerelateerde zaken. In plaats daarvan bewaren wij uw persoonsgegevens zodat we op uw verzoek kunnen reageren en alle gerelateerde follow-up voor een dergelijk verzoek kunnen uitvoeren. Tenzij u uitdrukkelijk voor ‘opt-in’ hebt gekozen, zullen wij bovendien geen persoonlijke informatie over uw bekendmaken, behalve in de volgende omstandigheden: 1) om uw verzoek af te handelen, technische problemen te verhelpen of klantenservice te verlenen, 2) als de wet dat vereist, 3) om te voldoen aan een rechterlijke uitspraak of een andere juridische procedure, 4) ter bescherming van de rechten en het eigendom van Gardner Denver, 5) om juridische stappen te ondernemen tegen iemand die Gardner Denver schaadt of stoort, 6) als alle of nagenoeg alle activa van Gardner Denver door derden worden overgenomen, of 7) in speciale omstandigheden. Als u bijvoorbeeld de prijs van een product opvraagt dat wij niet direct aan eindgebruikers verkopen, dan kunnen wij uw verzoek doorsturen naar een derde die dat wel doet, zodat wij uw directe verzoek kunnen afhandelen. Wij zullen uw persoonsgegevens niet delen, verkopen, verhandelen of leasen aan on-gerelateerde derden voor hun marketingdoeleinden.

Deze website kan links bevatten naar websites die beheerd en geëxploiteerd worden door andere instanties, zoals onze zakenpartners, leveranciers en zakelijke relaties. Gardner Denver is niet verantwoordelijk voor de content, privacy of beveiligingsprocedures van andere websites. Wij raden u aan het privacy beleid van deze websites te lezen wanneer u ze bezoekt.

Gardner Denver weet dat de Europese Unie (‘EU’) een verzameling databeschermingsprogramma’s heeft ingesteld conform de Europese Databeschermingsrichtlijn (95/46/EG) (samen de ‘Databeschermingswetgeving’ genaamd).  Deze Databeschermingswetgeving vereist onder meer de ‘geschikte bescherming’ voor de overdracht van persoonlijk identificeerbare informatie over de werknemers van Gardner Denver in de EU naar de vestigingen van Gardner Denver in de Verenigde Staten.  Gardner Denver houdt zich daarom aan de vereisten ‘veilige havenbeginselen’ van de VS/EU die zijn gepubliceerd door het Amerikaanse Department of Commerce (‘Safe Harbor’ genaamd) inzake bepaalde informatie over werknemers die in de Verenigde Staten wordt ontvangen van gelieerde ondernemingen in de EU.  Voor meer informatie over Safe Harbor verwijzen wij u naar de website van het Amerikaanse Department of Commercehttp://www.export.gov/safeharbor/.  Alle individuen in de EU die hun problemen niet direct samen met Gardner Denver kunnen oplossen, mogen contact opnemen met de lokale gegevensbeschermingsinstantie voor verdere informatie en assistentie.   Gardner Denver verschaft haar EU-werknemers meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens via het interne bedrijfsbeleid.

2. Het gebruik van cookies

Een ‘cookie’ is een klein stukje informatie dat onze website naar uw browser kan versturen en vervolgens kan worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer, zodat wij u bij een volgend bezoek aan onze website kunnen herkennen. Onze cookies bevatten geen persoonlijke informatie, maar ze stellen ons in staat om u te voorzien van specifieke functies wanneer u onze website bezoekt. U kunt uw webbrowser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt. Als u ervoor kiest om geen cookies van ons te accepteren, is het mogelijk dat de functionaliteit tijdens uw bezoek aan onze website beperkt is.

3. Links naar andere websites

Deze website kan links bevatten naar de websites van zakenpartners van Gardner Denver.  Gardner Denver is niet verantwoordelijk voor de content van hun websites of de acties van de eigenaren/beheerders van deze websites.  Gardner Denver doet geen uitspraken over de content of nauwkeurigheid van het materiaal op de websites van derden. Als u besluit om naar de websites van derden te gaan via de links op onze website, doet u dit op eigen risico.  Gardner Denver is echter geen deelnemer aan een eventueel contract tussen u, de gebruiker, en een derde als gevolg van contact met de gekoppelde websites vanaf deze website, en biedt dus geen garanties over de prestaties van derden binnen de context van een eventueel contract. Hierbij vrijwaart u  Gardner Denver en haar relaties van eventuele schade die u is berokkend, en u gaat ermee akkoord dat u geen claim jegens Gardner Denver indient als gevolg van het gebruik van de producten of diensten van deze derden, of de schending van een eventueel contract met derden.

4.  Beveiliging

Er zijn beveiligingsmaatregelen voor onze website getroffen om verlies, misbruik en wijziging van de informatie onder onze controle te voorkomen. Zoals u weet is ‘perfecte beveiliging’ op Internet onmogelijk, maar wij nemen alle redelijke stappen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

5. Toegang voor correcties, updates en aanmeldingen

Gebruikers kunnen hun gegevens raadplegen, corrigeren of updaten en kunnen zich ook afmelden door een e-mail te sturen naar: webmaster@gardnerdenver.com.

6. Uw toestemming en ingediende informatie

Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met ons beleid en accepteert u de vermelde algemene voorwaarden. U gaat ermee akkoord dat eventuele opmerkingen die u op de website plaatst geen inbreuk maken op enige rechten van derden, waaronder auteursrechten, handelsrechten, privacy en andere persoonlijke of eigendomsrechten. Verder gaat u ermee akkoord dat eventuele opmerkingen die u op de website indient niet lasterlijk zijn of op andere wijze onwettig, beledigend of aanstootgevend materiaal bevatten. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele opmerkingen die u indient.

Eventuele opmerkingen, suggesties, ideeën of andere mededelingen die door u zijn ingediend, zijn en blijven het exclusieve eigendom van Gardner Denver. Wij hebben het recht om dergelijk materiaal dat u om wat voor reden dan ook hebt ingediend, zonder beperking en zonder enige vorm van compensatie te gebruiken, reproduceren, bekendmaken en distribueren. Stuur ons geen opmerkingen of materialen die u niet aan ons wilt overdragen.

7. Kinderen en minderjarigen

Gardner Denver treft geen actieve maatregelen om persoonlijke gegevens van kinderen die jonger zijn dan 18 te verzamelen en wenst dergelijke informatie ook niet te ontvangen.

8. Extra rechten

De plaatselijk geldende wetgeving kan u extra rechten toewijzen die niet in dit online privacy beleid staan beschreven. 

B. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. Juridische informatie

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN NAUWGEZET DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT.

Deze website wordt alleen voor informatieve doeleinden door Gardner Denver voorzien. Door gebruik van deze website accepteert u onze algemene voorwaarden en gaat u ermee akkoord. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, gebruik deze website of de geleverde informatie dan op geen enkele wijze.

Het materiaal op deze website is geheel of gedeeltelijk ontleend aan materiaal geleverd door Gardner Denver en wordt beschermd door internationale copyright en handelsmerkrechten. Gardner Denver handhaaft op strikte wijze haar intellectuele eigendomsrechten aan de hand van alle juridische middelen. Niets op deze website mag worden beschouwd als de verlening van een licentie of recht op het gebruik van enig op de website weergegeven handelsmerk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het handelsmerk.

Het gebruik van deze website is niet toegestaan in een rechtsgebied waarin niet alle bepalingen van deze overeenkomst ten volle kunnen gelden, waaronder onderstaande garantiedisclaimers en uitzonderingen op de aansprakelijkheid. Gardner Denver heeft getracht te voldoen aan alle bekende wettelijke voorschriften bij het creëren en onderhouden van deze website, maar garandeert niet dat het materiaal op deze website geschikt of beschikbaar is voor gebruik in alle rechtsgebieden.

U gaat er mee akkoord dat Gardner Denver te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden, bepalingen en mededelingen kan wijzigen op basis waarvan deze website wordt aangeboden. U gaat ermee akkoord dat er geen joint venture, partnerschap, dienstverband of lastgevingsverhouding bestaat tussen u en Gardner Denver als gevolg van deze overeenkomst of uw gebruik van deze website. Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en Gardner Denver met betrekking tot deze website. Deze overeenkomst vervangt alle voorgaande of gelijktijdige communicatie met betrekking tot deze website.

2. Algemene voorwaarden van de overeenkomst

Gardner Denver verleent u toestemming om de websitepagina’s voor uw persoonlijke en niet-commerciële gebruik in hun geheel te bekijken, af te drukken en te downloaden, mits u akkoord gaat met de kennisgevingen, bepalingen en voorwaarden die hierin worden beschreven, zonder enige wijziging. Geen enkel recht, titel of belang in de gedownloade materialen of software wordt aan u overgedragen als gevolg van het downloaden of kopiëren daarvan. U mag geen informatie, producten of diensten van deze website wijzigen, distribueren, reproduceren, overdragen, verkopen of er afgeleiden van maken. Bovendien verklaart en garandeert u aan Gardner Denver dat u deze website niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig, immoreel, of verboden is door deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen en dat u (a) geen materiaal via deze website zult uploaden, posten, verzenden, distribueren of anderszins publiceren dat (i) het gebruik en genot van deze website door anderen beperkt of blokkeert, dat (ii) onwettig, bedreigend, beledigend, lasterlijk, smadelijk, obsceen, vulgair, pornografisch, godslasterlijk, seksueel expliciet of onfatsoenlijk is, dat (iii) gedrag uitmaakt of stimuleert dat in een misdrijf resulteert, aanleiding geeft tot burgerlijke aansprakelijkheid of op andere wijze de wet schendt, dat (iv) plagiaat pleegt of inbreuk doet op de rechten van derden of deze schendt, inclusief, zonder enige beperking, copyright, handelsmerk-, octrooi-, privacy- of publiciteitsrechten of enig ander eigendomsrecht, dat (v) een virus of andere schadelijke component bevat, dat (vi) informatie, software of ander materiaal van commerciële aard bevat, dat (vii) reclame van welke aard dan ook bevat, of dat (viii) valse of misleidende aanduidingen van oorsprong of verklaringen bevat of uitmaakt; en (b) dat u minstens achttien (18) jaar oud bent.

Als u het niet eens bent met de algemene voorwaarden die hierin zijn vastgelegd en deze niet accepteert, verzoeken wij u deze website niet langer te gebruiken.

3. Copyrights en handelsmerken

De handelsmerken, servicemerken en logo's (gezamenlijk de 'handelsmerken') die op deze website worden gebruikt en weergegeven, zijn gedeponeerde en niet gedeponeerde handelsmerken van Gardner Denver en anderen. Alle materialen, zoals tekst, grafische afbeeldingen, compilaties, tekeningen, pictogrammen, illustraties, foto's, video/audio clips en andere documentatie op deze website zijn, tenzij anders aangegeven, het intellectuele eigendom van Gardner Denver en worden beschermd door Amerikaans en internationaal copyright.

Alle afbeeldingen, logo's, namen en andere woorden met de handelsmerksymbolen ™, SM, of ® zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Gardner Denver en mogen niet worden verwijderd of gewijzigd op een manier die de klanten in verwarring kan brengen, of enige andere wijze die Gardner Denver kleineert of schaadt. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met alle toepasselijke wetten in verband met de intellectuele eigendomsrechten van Gardner Denver

U mag elk deel van onze website alleen voor persoonlijke en niet-commercieel gebruik downloaden, maar u gaat ermee akkoord dat u geen enkel deel van de website publiceert of de content ervan aan derden distribueert, noch in gedrukte, noch in elektronische vorm. U mag ook een HTML-link naar elke pagina van onze website voorzien. Geen enkel deel van deze website mag worden gebruikt voor een andere website, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gardner Denver. Andere product- en bedrijfsnamen die op de website worden genoemd zijn vaak de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.

4. Producten en kleuren

De producten die op deze website worden genoemd zijn verkrijgbaar in bepaalde winkels; Gardner Denver kan de beschikbaarheid van deze producten echter niet garanderen. De kleuren die u ziet, zijn afhankelijk van de monitor van uw computer en de juistheid van deze kleuren kan niet worden gegarandeerd.

5. Fouten en onnauwkeurigheden

Deze website kan typografische fouten of onnauwkeurigheden bevatten en is mogelijk niet volledig of actueel. Gardner Denver behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en informatie bij te werken. Onze excuses voor het eventuele ongemak.

6. Links naar andere websites

Deze website kan links bevatten naar websites die beheerd en geëxploiteerd worden door andere instanties, zoals onze zakenpartners, leveranciers en zakelijke relaties. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn deze links alleen opgenomen voor uw gemak en vertegenwoordigen geen erkenning door Gardner Denver, Inc. (en haar dochterondernemingen en gelieerde bedrijven ‘Gardner Denver’ of de ‘onderneming’) van de gekoppelde website of de website waarnaar wordt verwezen, of de inhoud van dergelijke websites, noch heeft Gardner Denver enige zeggenschap over de inhoud of algemene gebruiksvoorwaarden van dergelijke websites. Verder onderhoudt Gardner Denver deze websites van derden niet en doet geen uitspraken over de beschikbaarheid of juistheid van de inhoud of het materiaal op dergelijke websites. Informatie op deze sites wordt verstrekt ‘zoals het is’ en zonder enige vorm van garantie, uitdrukkelijk noch impliciet. Als u besluit om naar de websites van derden te gaan via de links op onze website, doet u dit op eigen risico. Het gebruik van de websites van derden is onderhevig aan de algemene gebruiksvoorwaarden van deze websites die u goed moet lezen direct voorafgaand aan het gebruik van dergelijke websites. Bovendien impliceert een link naar een dergelijke website niet dat Gardner Denver bevoegd is om handelsnamen, handelsmerken, logo's, wettelijke of officiële zegels te gebruiken die in de gelinkte website zijn opgenomen.

7. Plaatsing en andere ingediende informatie

Door het plaatsen van berichten, het uploaden van bestanden, het invoeren van gegevens of enige andere vorm van communicatie op deze website (individueel of collectief ‘communicatie’ genoemd), verleent u aan Gardner Denver een eeuwigdurende, wereldwijde, onherroepelijke, onbeperkte, niet-exclusieve, royalty-vrije licentie om dergelijke communicatie te gebruiken, te kopiëren, te licentiëren of te sub-licentiëren, aanpassen, distribueren, weergeven, publiekelijk uit te voeren, te reproduceren, verzenden, wijzigen, bewerken of op andere wijze te exploiteren met alle mediavormen die momenteel bekend zijn of in de toekomst zullen worden ontwikkeld. U doet hierbij afstand van alle rechten met betrekking tot claims jegens Gardner Denver voor beweerde of werkelijke inbreuk op enige eigendomsrechten, rechten op privacy en publiciteit, morele rechten en toekenningsrechten als gevolg van dergelijke communicatie.

8. Werkgever met gelijke kansen

Gardner Denver kan via deze website vacatures publiceren. Gardner Denver is een werkgever die gelijke kansen biedt aan gekwalificeerde personen zonder onderscheid op basis van ras, huidskleur, religie, geslacht, herkomst, leeftijd, status als oorlogsveteraan of handicap.

9. Disclaimer en aansprakelijkheidsbeperking

GARDNER DENVER LEVERT DEZE WEBSITE ‘ZOALS DIE IS’ EN ‘ZOALS DIE BESCHIKBAAR IS’, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET. GARDNER DENVER DOET GEEN UITSPRAAK OVER DE GESCHIKTHEID VAN HET MATERIAAL OP DEZE WEBSITE VOOR ENIG DOEL.

GARDNER DENVER WIJST HIERBIJ SPECIFIEK ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN WELKE AARD DAN OOK VAN DE HAND, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. GARDNER DENVER HEEFT GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR EVENTUELE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE, GEZIEN UW HANDELEN OF NIET-HANDELEN VANWEGE HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, OF VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF GEGEVENS OF ENIG ANDERE SCHADE DIE U ALS GEVOLG VAN DEZE WEBSITE ONDERVINDT.

Gardner Denver garandeert niet dat de informatie juist, volledig of actueel is of dat de website zonder onderbrekingen of fouten zal functioneren. U gebruikt deze website geheel op eigen risico. In geen geval is Gardner Denver of een van haar vertegenwoordigers, medewerkers, functionarissen, directeuren, verkopers, leveranciers of partners aansprakelijk voor enige directe, indirecte, punitieve, incidentele, speciale of gevolgschade door het gebruik van deze website, het materiaal op deze site, de vertraging of het niet kunnen gebruiken van deze website of die anderszins verband houdt met deze website, noch op basis van contract, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of anderszins, zelfs indien de onderneming op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Onder geen beding is Gardner Denver aansprakelijk voor enig verlies van gegevens, inkomsten of winst als gevolg van het gebruik van deze website.

In sommige landen is de uitsluiting van incidentele of gevolgschade niet toegestaan, zodat bovenstaande uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is. Als een deel van deze beperking van aansprakelijkheid ongeldig of om wat voor reden dan ook niet uitvoerbaar is, dan is de totale aansprakelijkheid van Gardner Denver in dergelijke omstandigheden voor verplichtingen die anders beperkt zouden zijn, nooit hoger dan honderd US dollar ($100).

10. Internationale gebruikers en het toepasselijke recht

Deze website wordt gecontroleerd, geëxploiteerd en beheerd door Gardner Denver vanuit het hoofdkantoor in Quincy, Illinois, in de VS. Gardner Denver doet geen verklaringen en geeft geen garanties met betrekking tot de geschiktheid of beschikbaarheid van het materiaal op deze website voor gebruik buiten de Verenigde Staten. Toegang tot deze website vanuit internationale locaties waar de inhoud van deze website illegaal is, is strikt verboden. Deze website mag niet worden gebruikt om de content daarvan te exporteren in overtreding van de Amerikaanse wet- en regelgeving. Indien deze website wordt geopend vanuit locaties buiten de Verenigde Staten, dan is de gebruiker verantwoordelijk voor de naleving van alle plaatselijke wetten.

Deze overeenkomst en uw gebruik van deze website zijn onderhevig aan en worden opgesteld, conform de wetten van de staat Illinois, zonder onderscheid op basis van de conflicten met wettelijke bepalingen of interpretaties. De enige en uitsluitende rechtsbevoegdheid voor elke handeling of procedure die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze overeenkomst of uw gebruik van deze website, is een geschikte lokale of federale rechtbank in de staat Illinois.

11. Vrijwaring en beëindiging

U gaat ermee akkoord om Gardner Denver, haar dochterondernemingen en hun functionarissen, directeuren, aandeelhouders, vertegenwoordigers en werknemers te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle claims, schadevergoedingen, kosten en uitgaven, inclusief honoraria voor advocaten, die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van deze website. Deze algemene voorwaarden gelden totdat ze door Gardner Denver worden beëindigd.

12. Toekomstgerichte verklaringen

Alle verklaringen in deze website, behalve historische feiten, zijn toekomstgerichte verklaringen, inclusief, zonder enige beperking, verklaringen over groei, inkomsten en financiële en operationele maatregelen. Over het algemeen zijn toekomstgerichte verklaringen gericht op geanticipeerde gebeurtenissen of trends, verwachtingen en overtuigingen met betrekking tot zaken die niet historisch van aard zijn. De woorden ‘kunnen’, ‘anticiperen’, ‘voorlopig’, ‘verwachten’, ‘geloven’, ‘schatten’, ‘beogen’, ‘plannen’, ‘zullen’, ‘voorspellen’, ‘projecteren’, ‘vooruitzien’ of het negatieve of variaties daarvan en soortgelijke uitdrukkingen wijze op een toekomstgerichte verklaring.

De Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act van 1995 voorziet een ‘veilige haven’ voor dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Voor compliance met de voorwaarden voor een 'veilige haven’, merkt de onderneming op dat toekomstgerichte verklaringen onderhevig zijn aan bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren die verband houden met de activiteiten en de zakelijke omgeving van de onderneming, die allemaal moeilijk te voorspellen zijn en waarvan er vele buiten de controle van de onderneming vallen. Deze bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van de situatie zoals uitgedrukt, geanticipeerd of geïmpliceerd door dergelijke toekomstgerichte verklaringen.

Deze risico's, onzekerheden en andere factoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot: blootstelling aan een economische recessie en marktcycli; intense concurrentie, in het bijzonder de prijsstelling van producten; grote of snelle stijging van de grondstofprijzen of aanzienlijke daling van hun beschikbaarheid; economische, politieke en andere risico's voor internationale verkoop en bedrijfsactiviteiten; het risico op non-compliance met de Amerikaanse en buitenlandse wet- en regelgeving inzake, inclusief de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act en andere soortgelijke wetten; lopende rechtszaken inzake persoonlijk letsel door asbest en silica; en het mogelijke verlies van grote klanten. Bovenstaande factoren zijn niet uitputtend en dienen gelezen te worden samen met belangrijke informatie over risico's en factoren die van invloed kunnen zijn op de toekomstige prestaties van de onderneming, uiteengezet onder punt 1A, ‘risicofactoren’ van het jaarverslag van de onderneming op formulier 10-K en de kwartaalrapportages van de onderneming op formulier 10-Q.

De toekomstgerichte verklaringen weerspiegelen de huidige opvattingen en veronderstellingen van het management met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen. De onderneming gaat geen verplichting aan en wijst hierbij alle plichten van de hand, om deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken, ook al kunnen de situaties en omstandigheden in de toekomst veranderen. Lezers worden gewaarschuwd niet te veel op toekomstgerichte verklaringen te vertrouwen. Het feit dat dit rapport bepaalde verklaringen bevat, is geen toezegging door de onderneming of door anderen dat de in de verklaring beschreven gebeurtenissen of omstandigheden belangrijk zijn.

13. Gehele overeenkomst

Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en Gardner Denver met betrekking tot uw gebruik van deze website. Elke rechtsvordering die u hebt met betrekking tot uw gebruik van deze website moet worden ingesteld binnen één (1) jaar na de claim of de oorzaak van de rechtsvordering. Als een bevoegde rechtbank om wat voor reden dan ook oordeelt dat een bepaling van deze overeenkomst, of een gedeelte daarvan niet afdwingbaar is, zal die bepaling in de maximaal toegestane mate worden afgedwongen volgens de intentie van de overeenkomst en blijft de rest van deze overeenkomst volledig van kracht.

14. Speciale kennisgeving voor inwoners van de staat Californië

Zoals gezegd, zullen wij uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan niet gelieerde derden ten behoeve van hun directe marketing. Het is echter mogelijk dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan vertrouwde derden, conform ons doel om de hoogste mate van wereldwijde service aan onze klanten te leveren. Deze informatie kan worden gebruikt om u updates, uitnodigingen voor seminars en ander informatief of promotioneel materiaal te sturen over de producten en diensten die door ons en onze vertrouwde partners worden aangeboden. Aangezien afzonderlijke juridische entiteiten volgens de California Civil Code Section 1798.83 als ‘derden’ worden beschouwd, leveren wij de volgende informatie aan de inwoners van de staat Californië.

Met ingang van 1 januari 2005 mogen de inwoners van de staat Californië informatie aanvragen over onze bekendmaking van bepaalde categorieën van persoonlijk identificeerbare gegevens aan vertrouwde derden voor hun directe marketingdoeleinden. Een dergelijk verzoek moet worden ingediend via e-mail op webmaster@gardnerdenver.com of per post naar het volgende adres:

Gardner Denver, Inc.
1800 Gardner Expressway
Quincy, IL 62305
Attn: Legal Department

Binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag, verstrekken wij u een lijst met de categorieën van persoonsgegevens die verstrekt zijn aan afzonderlijke juridische entiteiten voor hun directe marketingdoeleinden tijdens het voorgaande kalenderjaar, samen met de namen en adressen van deze entiteiten. Een dergelijk verzoek mag niet vaker dan eenmaal per kalenderjaar worden gedaan. Wij behouden ons het recht voor niet te reageren op verzoeken die zijn ingediend op andere wijze dan via het in deze paragraaf vermelde e-mail- of postadres.

15. Contact opnemen

Als u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid of onze juridische informatie hebt, neemt u contact met ons op.
Datum van ingang: mei 2009.

nl-NL