Kies een ander land of andere regio om de inhoud te bekijken die specifiek is voor uw locatie

{{recommendedRegLangFull}}

Elektronica

Er wordt gevoelige technische apparatuur gebruikt voor de productie van elektronische componenten. Dit vertegenwoordigt een grote kapitaalinvestering voor de producenten die te allen tijde beschermd dient te worden.

Dergelijke apparatuur gebruikt veel perslucht, bijvoorbeeld voor de pneumatische overdracht van componenten of voor de bediening van gevoelige kleppen. Deze perslucht moet absoluut olievrij zijn.

Elke olieverontreiniging van deze perslucht resulteert in hoge onderhoudskosten en in extreme gevallen in het volledig stilvallen van de productie.

Case Studies

Rhode and Schwarz Adopts Oil-free Technology from CompAir

Continental Gives The Green Light For New Quantima Technology

Energy savings Are Out Of This World For Space Technology Company

nl-NL