Plasty

Pístové a rotační šroubové kompresory, systémy úpravy vzduchu a automatické monitorovací technologie společnosti Gardner Denver úspěšně řeší výrobní - a energeticky úsporné - potřeby společností v plastikářském průmyslu. Kompresory Gardner Denver těmto společnostem pomáhají nejen snižovat náklady na energii, ale také poskytují spolehlivý a odolný výkon, nízkou hlučnost, snadnou instalaci a obsluhu a prodejní a servisní síť, která se vyzná v plastech a spotřebě energie.

Společnost Gardner Denver také ví, že rozmanitost plastikářského průmyslu nejlépe uspokojí široký výběr pístových čerpadel a vzduchových kompresorů: mazaných, bezolejových a výkonových.

Roztavený materiál, který opouští extrudér, se plní do forem a musí být chlazen a kalibrován pomocí vakuové pumpy, která je optimalizována i pro přenos vody.

Kompozity se skládají ze dvou nebo více složek, které jsou slepeny a stlačeny ve fóliovém sáčku pomocí vakua.

Materiál, který opouští extrudér, je velmi horký a je nutné jej ihned ochladit buď stlačeným vzduchem, nebo vodou. V druhém případě se k sušení plastů používají dmychadla.

Plastové granule jsou při skladování a přepravě vystaveny různým teplotám. V závislosti na ročním období, povětrnostních podmínkách a typu plastu může docházet ke kondenzaci vzdušné vlhkosti na povrchu granulí a k absorpci vlhkosti kapilární cestou.

Pro vysokou kvalitu konečných produktů nesmí být překročeny maximální limity vlhkosti v granulích. V základních systémech se sušení provádí pomocí horkovzdušných sušiček, zatímco v účinnějších zařízeních se používají sušičky suchého vzduchu. V druhém případě (na rozdíl od horkovzdušného sušení) je vzduch pro zpracování veden v uzavřeném okruhu a je veden skrz materiál (granule nebo prášek) za účelem jeho sušení. Odvlhčovač (molekulární síto) umístěný ve zpětném proudu vzduchu odstraňuje vlhkost z atmosféry.

Tímto způsobem je na příjezdu k suchému silu vždy k dispozici konstantní proud předsušeného vzduchu. Vzduch je přiváděn dmychadlem. Většina moderních sušiček má dvě nádoby na sušící prostředek, takže zpracovatel nemusí přerušovat proces sušení, aby mohl regenerovat sušící prostředek naplněný vlhkostí. Regenerace se rovněž provádí pomocí dmychadla.

Předem expandované polystyrenové kuličky jsou nejprve vháněny do formy bočním kanálovým dmychadlem a poté jsou natlakovány párou. Nakonec se polymerizují a "vypalují" do výlisků. Aby se zabránilo deformacím během tohoto procesu, musí být díly chlazeny. Vakuum působící na tyto díly zajišťuje, že si zachovávají svůj tvar a voda se bleskově odpaří. Teplo potřebné pro proces odpařování se odvádí z formy a obrobku, čímž se urychluje chlazení.

V případě recyklovaného materiálu odstraňují vakuové vývěvy z roztaveného plastu vzduchové vměstky, vlhkost a lepidla. Extrahují všechny nízkomolekulární látky, aby se dosáhlo optimální kvality, tj. hladkého povrchu, vysoké pevnosti, lepších izolačních vlastností a nižší míry zplodin, čímž vzniká recyklovatelný materiál, který dosahuje stejné úrovně jako nový materiál.

Kapalinokružné vývěvy a objemová dmychadla ve vakuovém režimu se používají při výrobě obalů, konkrétně k vytváření správných forem v plastových vrstvách (např. pro plastové desky, sklenice a drátěné vývodky).

Plastová fólie se otáčí na otočných tyčích. Obraceče jsou perforované trubky, kterými se vhání vzduch, aby se vytvořily vzduchové polštáře, po kterých může plastová fólie klouzat, aniž by se dotkla povrchu.

Svařování plastů vyžaduje horký vzduch o teplotě 200-300 °C, který se vyrábí pomocí topných patron. Poté je vzduch urychlen bočním kanálovým dmychadlem a vypouštěn přes svařovací trysku.

Lisy na plasty a vytlačovací lisy jsou automaticky napájeny pomocí dmychadel nebo vývěv. Rozlišuje se mezi dopravou pomocí podtlaku a tlakem. V prvním případě vytváří dmychadlo v zásobníku materiálu částečný podtlak a granule jsou unášeny vzduchem proudícím hadicovým vedením.

Filtr zabraňuje pronikání granulí do bočního kanálu dmychadla nebo vývěvy. Propracovanější tlakové dopravní systémy se skládají z kompresorového dmychadla, zásobníku materiálu, tlakové dopravní nádrže (nebo dopravníku) s podavačem materiálu typu push a na konci dopravní linky z nádoby s prachovým filtrem.

Výrobní jednotky pro pryžové díly používané v automobilovém průmyslu vyžadují vakuum k vyprázdnění forem pro tlakové lití, aby se zabránilo vzniku vzduchových bublin a aby se urychlila výroba pryžové hmoty.