Farmaceutický průmysl

Stlačený vzduch se používá jako clona k vytvoření bezpečného a čistého prostoru.

Válce s regulačními ventily se stlačeným vzduchem se používají k ovládání zařízení ve výrobním procesu.

Čerpací systémy kapalin jsou provozovány stlačeným vzduchem v těkavých prostředích bez rizika výbuchu.

Stlačený vzduch je filtrován přes membránu, čímž vzniká dusík.

Stlačený vzduch se používá při přímém kontaktu s výrobky k čištění, provzdušňování a přemísťování výrobků.

Stlačený vzduch se mísí s produkty, aby se urychlil proces sušení.

Odpadní vody znečištěné rozpouštědly se musí z ekologických důvodů upravovat. Nejjednodušší metodou je vakuová destilace, při níž se odpaří a následně zkondenzuje frakce s nízkým bodem varu. Odpadní voda se pak odváží jinam k dalšímu využití.

Tento proces, který se také nazývá molekulární odpařování, se používá k separaci látek s úzkým rozmezím teploty varu. Takové zařízení má speciální konstrukci, která správně funguje pouze při určitých úrovních vakua.