Petrochemický

Vakuové vývěvy a kompresory se používají v mnoha aplikacích v chemickém průmyslu. Používají se technologie suchoběžných a olejem mazaných rotačních lopatek, kapalinokružných a rotačních šroubových čerpadel a ejektorů. Inženýrské systémy navržené a vyrobené pro naše náročné zákazníky zajišťují bezpečný a spolehlivý provoz.

Stlačený vzduch má v tomto odvětví také mnohostranné využití. Olejové i bezolejové kompresory poskytují bezpečnou a spolehlivou formu energie, kterou lze použít u citlivých výrobků i v nebezpečném prostředí. Další řada výrobků je k dispozici pro bezpečnou přepravu chemických a petrochemických kapalin ve velkém při standardním i vysokém tlaku.

Stlačený vzduch se používá jako clona k vytvoření bezpečného a čistého prostoru.

Stlačený vzduch se používá k provozu tiskařských čerpadel a zařízení. Protože vzduch není výbušný, je bezpečný a spolehlivý.

Plyny se musí před čerpáním potrubím pro další použití stlačit. V mnoha případech je tato komprese nutná také proto, aby se snížil objem potřebného úložného prostoru.

Systémy pro čerpání kapalin pomocí stlačeného vzduchu se používají v těkavých prostředích bez rizika výbuchu.

Stlačený vzduch je filtrován přes membránu a vyrábí se z něj dusík používaný v různých chemických aplikacích.

Chemikálie lze dopravovat bezpečně a hospodárně pomocí samostatných kompresorů nebo vývěv a centrálních systémů. Je zajištěna bezprašná, a tedy bezeztrátová doprava, jednoduchá konstrukce potrubí a žádná deformace dopravovaného materiálu.

Přenosné vzduchové kompresory se již mnoho let používají v chemickém průmyslu, v terminálech pro skladování ropy a zemního plynu, kde se produkt čerpá na břeh z čekajících lodí. Jsou flexibilním a spolehlivým zdrojem vzduchu, který lze přemístit a umístit na libovolné bezpečné místo. Používají se také v čisticích procesech, kde v běžném provozu nelze použít elektřinu.

Stlačený vzduch se používá jako clona k vytvoření bezpečného a čistého prostoru.

Stlačený vzduch se mísí s produktem, aby se urychlilo sušení.