Těžba a stavebnictví

Stlačený vzduch se používá pro přístroje a zařízení v citlivých oblastech, kde by elektricky poháněná zařízení rušila citlivé lékařské přístroje.

Stlačený vzduch se ve stavebnictví používá jako bezpečné médium pro tryskání v těžkých podmínkách.

Stlačený vzduch se mísí s produkty, jako je uhelný prach, a způsobuje fluidizaci. Díky tomu jsou tyto výrobky vhodnější pro manipulaci s materiálem a jeho dopravu.

Stlačený vzduch se používá k proplachování reverzním proudem vzduchu, aby se filtry udržely čisté a zároveň se prodloužila jejich životnost a zkrátily prostoje.

Stlačený vzduch se používá pro bezpečný provoz ventilačních systémů v nebezpečném důlním prostředí.

K odstraňování metanu z podzemních uhelných pánví se používají dmychadla a kapalinokružné vývěvy.

K zajištění potřebného větrání uhelných dolů se používají objemová dmychadla.