Elektronický průmysl

K výrobě elektronických součástek se používají citlivá a špičková technologická zařízení. Pro každého provozovatele se jedná o velkou kapitálovou investici, kterou je třeba neustále chránit.

Taková zařízení využívají velké množství stlačeného vzduchu, například k pneumatické dopravě součástí nebo k ovládání citlivých ventilů. Tento vzduch musí být bez oleje - bezpochyby.
Znečištění stlačeného vzduchu olejem může vést k nákladné údržbě a v krajním případě i k úplnému zastavení výroby.
Mezi typická použití stlačeného vzduchu v elektronickém průmyslu patří:

Po výrobě se desky čistí vzduchem.

Vzduch se používá k pohonu pneumatických strojů pro dopravu součástí.

Centrální vysavač vytvářený objemovými dmychadly se používá k čištění pracovních míst na průmyslových montážních linkách (odsávání prachu a odstraňování holin).

Elektronické součástky, jako jsou desky s plošnými spoji, se suší a čistí pomocí našich technologií.

Desky jsou osazeny elektronickými součástkami, např. tranzistory, táhly atd. Zachycení, umístění a vysazení se provádí pomocí vakuových pipet.