Řada C – S „claw“ mechanismem

Vývěvy a kompresory s „claw“ mechanismem řady C od společnosti Elmo Rietschle efektivně a hospodárně vyrábějí vakuum nebo stlačený vzduch bezkontaktním způsobem. Umožňuje jim to princip vnitřního stlačování. Plyn je předběžně stlačován v kompresní komoře a poté se vypouští.

Evidentně se tak dosahuje úspory energie ve srovnání s vačkovými dmýchadly bez vnitřního stlačování.

Zásady fungování

Vzduchová mapa řady C

Špičková energetická účinnost

Delší doba provozu s nižšími servisními náklady

Nízký mezní podtlak

Menší a tišší

cs-CZ