Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi nebo oblast

{{recommendedRegLangFull}}

Audity systému stlačeného vzduchu

Ať již chcete modernizovat nebo vyměnit svoji síť kompresorů, nebo jen vylepšit energetickou výkonnost svojí stávající instalace, nejlepší způsob, jak začít, je provedení auditu systému stlačeného vzduchu.

Audity systému stlačeného vzduchu jsou účinným způsobem, jak zjistit současnou spotřebu energie a vyhodnotit potřebu stlačeného vzduchu.

Vedle provádění auditu systému stlačeného vzduchu byste měli do své rutinní údržby zavést také pravidelné kontroly úniku vzduchu.

Audity systému stlačeného vzduchu jsou účinným způsobem, jak zjistit současnou spotřebu energie a vyhodnotit potřebu stlačeného vzduchu.

Vedle provádění auditu systému stlačeného vzduchu byste měli do své rutinní údržby zavést také pravidelné kontroly úniku vzduchu.

Jednoduchý průzkum detekce úniku může problémy zjistit rychle a přijatá nápravná opatření mohou mít okamžitý pozitivní účinek vedoucí ke krátké době návratnosti.

Jak se audit systému stlačeného vzduchu provádí?

Audit systému stlačeného vzduchu může být tak jednoduchý nebo složitý, jak požadujete. Ke kompresoru ve vaší síti se na určité časové období připojí jednotka záznamu dat. Výsledky auditu lze použít k analýze, např. nároků vašeho systému stlačeného vzduchu, spotřeby energie a průtoku.

Naši technici vám poté mohou dát doporučení, která vám pomohou zvolit správnou velikost a sestavu kompresorů s regulací nebo bez regulace otáček. Audit sytému stlačeného vzduchu může také identifikovat potřebu přechodu na nový, výkonnější stroj, provedení dalších zlepšení sítě, renovaci systému potrubí nebo zlepšení řízení vašeho kompresoru. Můžeme vám poskytnout radu týkající se možných zlepšení, která můžete ve své síti uplatnit, abyste snížili objem úniku a ušetřili peníze.

Je také dobré vědět, že systém potrubí, který je nevhodně navržen, např. má příliš mnoho ohybů nebo spojů, nebo který přepravuje vzduch na velké vzdálenosti, může snižovat tlak vzduchu. A proto vám ve společnosti CompAir můžeme také poradit nejlepší opatření pro zajištění špičkového výkonu fungování vaší sítě

Pět hlavních cílů auditu systému stlačeného vzduchu

  • Nároky a dodávka stlačeného vzduchu - ujistěte se, že máte ty správné kompresory pro efektivní uspokojení nároků na stlačený vzduch
  • Odstranění úniků - úniky představují nákladné mrhání energií a penězi
  • Vyhněte se přetlakování systému - vyšší tlak s sebou nese vyšší energii a zvýšené riziko úniků. Zvažte svoje potřeby. Snížení tlaku v systému může vyřešit mnoho problémů.
  • Nekvalitní rozvody – staré potrubí, jeho nevhodná velikost, příliš mnoho ohybů a odboček snižuje výkonnost vašeho systému stlačeného vzduchu
  • Údržba kompresorového systému – výměna vzduchových a olejových filtrů, odlučovačů a maziv v optimální dobu a ne v okamžiku zanesení, když dojde ke ztrátě tlaku nebo poškození kompresorového systému

airinsite tools
cs-CZ