Rekuperace tepla
Systémy pro vzduchové kompresory

Použijte přebytečné teplo ve svůj prospěch

Přibližně 10 % veškeré elektřiny používané v průmyslu se používá v systémech stlačeného vzduchu.

Je to sympatická možnost... nebo nutnost?

Za teplo vznikající při kompresi se platí v rámci procesu a poté se za ně znovu platí během jeho odstraňování pomocí chladicích ventilátorů. Teplo lze namísto jednoduchého odstranění použít k výrobě horké vody, která může ohřívat systémy a aplikační procesy v jiných oblastech instalace.

Inovativní systémy rekuperace tepla společnosti CompAir umožňují ušetřit peníze a energii a přispět k ochraně životního prostředí.

Princip rekuperace tepla

Základní princip spočívá v přenosu tepla na médium a posléze v přepravě na místo, kde může být využito. Horký chladicí vzduch v uzavřeném kompresoru chlazeném vzduchem může být přesměrován do uzavřeného prostoru pomocí potrubí pro vytápění.

Pokud se má ohřívat voda, používá se jako přenosové médium olej v chladiči, což zajistí návratnost přibližně 72 % celkové spotřeby energie na ohřev vody.

Výhody

Provedení

Stahování

Více Informací